10 największych giełd na świecie

Poziom

Do niedawna światowe centrum finansów znajdowało się w Europie i Stanach Zjednoczonych, a na liście największych i najważniejszych giełd królowały te ze Starego Kontynentu. 

Do niedawna światowe centrum finansów znajdowało się w Europie i Stanach Zjednoczonych, a na liście największych i najważniejszych giełd królowały te ze Starego Kontynentu. Obecnie na znaczeniu zyskują rynki azjatyckie, takie jak Szanghaj, Tokio czy Hong Kong.

Zawirowania na światowych giełdach wpływają na notowane na nich firmy. To z kolei odbija się na funkcjonowaniu szeroko pojętych instytucji finansowych. A ponieważ trudno w dzisiejszych czasach wyobrazić sobie kogoś, kto nie posiada chociażby konta czy lokaty, łatwo można wywnioskować, że sytuacja na giełdach wpływa tak naprawdę na każdego z nas. Gdzie więc znajdują się największe rynki obrotu papierami wartościowymi?

  • New York Stock Exchange, NYSE – największa giełda świata założona w 1817 roku. Jej siedziba mieści się przy słynnej ulicy Wall Street 40, a obrót papierami wartościowymi odbywa się całkowicie elektronicznie. Na NYSE odnotowanych jest niespełna dwa tysiące spółek, a kapitalizacja sięga dziewiętnastu bilionów dolarów.
  • NASDAQ – druga nowojorska giełda, która swoją działalność rozpoczęła w 1971 roku. Jeszcze jedenaście lat temu funkcjonowała jako regulowany rynek pozagiełdowy, by w sierpniu 2006 roku stać się licencjonowaną, pełnoprawną giełdą. Jej indeksy notują prawie trzy tysiące spółek – w tym Google czy Apple – a ich kapitalizacja wynosi ponad sześć bilionów dolarów.
  • London Stock Exchange – największa giełda europejska. Założona w 1801 roku jest jednym z najstarszych rynków obrotu papierami wartościowymi. Wśród 1300 notowanych na niej spółek, znajdują tacy giganci, jak: HSBC, BP, Shell, Tesco czy GlaxoSmithKline. Kapitalizacja sięga około sześciu bilionów dolarów.
  • Tokio Stock Exchange – największa giełda w Japonii i całej Azji Wschodniej. Założona w 1878 roku notuje 2302 spółki, w tym 31 firm zagranicznych. Do najbardziej znanych przedsiębiorstw notowanych na tej giełdzie można zaliczyć: Sony, Mazdę, Mitsubishi czy Yamahę. Kapitalizacja tokijskiego rynku wynosi ponad cztery biliony dolarów.
  • Szanghai SE – choć funkcjonowała jeszcze przed II wojną światową, oficjalnie została założona w 1990 roku. Giełda w Shanghaju notuje ponad tysiąc firm, a do największych należą przede wszystkim Bank of China czy Sinopec. Kapitalizacja utrzymuje się na poziomie prawie czterech bilionów dolarów.
  • Hong Kong Stock Exchange – największa giełda w Azji, która swoją działalność rozpoczęła w 1891 roku. Notuje aż 1995 spółek, z czego aż 989 pochodzi z Chin. Kapitalizacja giełdy w Hong Kongu wynosi niewiele ponad trzy biliony dolarów.
  • NYSE Euronext – sojusz stworzony przez giełdy w Amsterdamie, Brukseli, Paryżu i Lizbonie, który w 2000 roku połączył się z nowojorskim NYSE. Indeks Euronext 100 odnotowuje kilka spółek o globalnym zasięgu. Należą do nich: Danone, Philips, Reanault, Heineken, Carrefour czy Alcatel. Kapitalizacja sięga trzech bilionów dolarów.
  • Shenzen Stock Exchange – jedna z trzech chińskich giełd, formalnie założona w 1990 roku. Indeksy SZSE Component, SZSE Composite i SZSE 100 notują łącznie aż 1700 spółek, z których największe to: Ping An Bank, Sanonda czy Huawen Media Investment. Kapitalizację tej giełdy to ponad dwa biliony dolarów.
  • Toronto Stock Exchange, TMX – trzecia, co do wielkości, giełda w Ameryce Północnej, która powstała w 1861 roku. Notowanych jest na niej około 1500 spółek, z czego zdecydowaną większość stanowią przedsiębiorstwa związane z sektorem wydobywczym, ropą i gazem. Kapitalizacja TMX Group wynosi niespełna dwa biliony dolarów.
  • Deutsche Börse, Frankfurt nad Menem – powstała w 1990 roku jako „Frankfurter Wertpapierbörse”. Jej trzy główne indeksy to: DAX, TecDAX i MDAX. Swoje siedziby ma m.in.: w Luksemburgu, Szwajcarii, Czechach, Hiszpanii, Pekinie czy Londynie. Kapitalizacja niemieckiej giełdy to ponad półtora biliona dolarów.

Właśnie poznałeś największe światowe giełdy. Serce świata finansów nadal bije w Nowym Jorku, ale nie należy lekceważyć prężnie rozwijających się rynków azjatyckich, której w dużej mierze wpływają na to, co dzieje się w Europie i Stanach Zjednoczonych. 

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję