4 strategie na szybsze spłacenie kredytu

Poziom

Radzimy jak najszybciej spłacić kredyt, unikając kosztownych zobowiązań.

Każdy, kto kiedykolwiek wziął kredyt, zapewne wielokrotnie zastanawiał się, co można zrobić, aby szybciej niż zapisane to jest w harmonogramie spłat, pozbyć się najczęściej kosztownych zobowiązań.

Wcześniejsza spłata kredytu – czy jest możliwa?

Od 2011 r. obowiązuje ustawa mówiąca o prawie konsumenta do wcześniejszej spłaty kredytu. Jednak nie zawsze banki pozwalają klientom na takie działanie. Dlatego też podstawowym krokiem powinna być dokładna analiza umowy kredytowej, aby upewnić się, że nie widnieje w niej zapis uniemożliwiający wcześniejszą spłatę kredytu. A także idące za tym określenie własnych możliwości finansowych.

Jak szybko spłacić kredyt?

Oczywiście najkorzystniejszą opcją jest spłacenie całości zadłużenia jednorazowo. Taka sytuacja ma jednak odniesienie najczęściej do niewysokich zadłużeń. Opcję tę możemy wykorzystać w sytuacji, gdy w grę wchodzi spłata kredytu gotówkowego. Jak się spłaca kredyt, który stanowi zdecydowanie większe obciążenie budżetu, a termin ostatecznej spłaty jest bardzo odległy, jak np. kredyt hipoteczny?

Najprostszą odpowiedzią jest przeznaczenie nadwyżek finansowych na wcześniejszą spłatę. Co jednak, jeśli nadwyżki te nie pozwalają na spłatę całości zadłużenia? Tutaj mamy kilka możliwości.

Spłacanie kredytu. Wskazówki

  • Spłacanie wielokrotności rat – np. wpłacając co miesiąc podwójne raty, okres kredytowania zmniejszymy o połowę;
  • Kredyt konsolidacyjny – opcja dla osób z kilkoma kredytami; dzięki połączeniu płatności w jedną, możliwe jest obniżenie rzeczywistych kosztów; co więcej, jeżeli mamy możliwość spłacania wielokrotności rat, spłacenie kredytu może nastąpić bardzo szybko;
  • Rezygnacja z opłat dodatkowych, jak np. ubezpieczenia – jest to sposób na obniżenie raty kredytu, jednak jest on dosyć ryzykowny i nie zawsze możliwy;
  • Dla osób z poważnymi trudnościami istnieje możliwość złożenia wniosku o umorzenie całości lub części kredytu, jest to jednak bardzo trudne i wymaga solidnych argumentów.

Powyżej przedstawiliśmy pokrótce 5 najważniejszych możliwości na wcześniejsze spłacenie kredytu. Podstawowym i najważniejszym elementem przy określaniu strategii wcześniejszej spłaty kredytu powinny być zawsze rozsądek i uważna analiza własnych możliwości finansowych.

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję