Banki motorem polskiej giełdy

Poziom

Na warszawskiej giełdzie widzimy umiarkowany potencjał do kontynuacji wzrostów. Pozytywne impulsy napływają m.in. z sektora bankowego.

Na warszawskiej giełdzie widzimy umiarkowany potencjał do kontynuacji wzrostów. Pozytywne impulsy napływają m.in. z sektora bankowego.

  • Banki są obecnie jednym z najmocniejszych sektorów na warszawskiej giełdzie i mogą nim pozostać także w kolejnych miesiącach.
  • Perspektywy dla polskich akcji na 2018 rok nie są już tak klarowne jak na ten, ale na GPW wciąż widzimy potencjał do wzrostów.

Akcjonariusze banków notowanych na warszawskiej giełdzie zacierają ręce. Tylko w listopadzie indeks WIG-banki zyskał około 6%, podczas gdy WIG20 stracił 4,6% (głównie za sprawą słabego zachowania spółek paliwowych oraz KGHM). Impulsem do wzrostu cen akcji banków były przede wszystkim ich dobre wyniki finansowe za III kwartał bieżącego roku. Zyski wypracowane przez banki okazały się zgodne z oczekiwaniami analityków, a w kilku przypadkach nawet lepsze, m.in. za sprawą poprawiającej się marży odsetkowej.

Także w kolejnych miesiącach banki mogą zachowywać się lepiej niż szeroki rynek. Dostrzegają to inwestorzy, którzy grają pod szybsze niż dotąd zapowiadano podwyżki stóp procentowych w Polsce. Co prawda Rada Polityki Pieniężnej podtrzymuje swoje łagodne stanowisko w tej kwestii, jednak listopadowy odczyt inflacji na poziomie 2,5% rok do roku utwierdził inwestorów w przekonaniu, że do pierwszych podwyżek może dojść już pod koniec 2018 roku. Byłaby to zła wiadomość dla kredytobiorców, za to dobra dla banków, które w takim otoczeniu mogą osiągać wyższe przychody odsetkowe i poprawiać swoje wyniki finansowe.

Mały impuls dla energetyki

Niedawno rynek obiegła informacja ważna dla spółek energetycznych – Sejm przyjął ustawę o rynku mocy. Nowe prawo zakłada, że od 2021 r. wszystkie gospodarstwa zapłacą dodatkową „opłatę mocową”, wynoszącą 2 złote miesięcznie. W zamian elektrownie oraz firmy energetyczne będą zobowiązane do utrzymywania określonych rezerw mocy i uwalniania ich, gdy zapotrzebowanie na energię gwałtownie wzrośnie. W zamyśle ustawa o rynku mocy ma zachęcić firmy energetyczne do inwestowania w nowe elektrownie, których budowanie jest obecnie nierentowne (z uwagi na zbyt niskie ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym).

Dodatkowy strumień pieniędzy pochodzący z „opłaty mocowej” jest korzystną informacją z punktu widzenia spółek energetycznych notowanych na GPW, jak PGE, Tauron, Enea czy Energa. Jednak w odróżnieniu od sytuacji w sektorze bankowym, trudno oszacować, które spółki skorzystają na rynku mocy i ile konkretnie.

Hossa jest zaawansowana, ale może jeszcze potrwać

Perspektywy dla polskich akcji na 2018 rok nie są już tak klarowne jak na początku obecnego roku. Hossa na świecie jest już zaawansowana, dynamika zysków spółek nie jest już tak wysoka, a dodatkowo rośnie presja płacowa, która docelowo może wpłynąć na wzrost inflacji. Ponadto w mijającym roku indeks WIG zanotował całkiem solidny, dwucyfrowy wzrost. Mimo to wciąż widzimy na warszawskiej giełdzie umiarkowany potencjał do kontynuacji wzrostów. Pozytywne impulsy napływają m.in. ze wspomnianego sektora bankowego.

Oceniamy ponadto, że poziom wyprzedania wielu „misiów” notowanych na GPW jest już wystarczający. Od szczytu w marcu potraciły one po 30% i więcej. W ostatnim czasie negatywny trend się zatrzymał i indeks sWIG80 zaliczył serię wzrostowych sesji. Dodatkowo grudzień to czas oczekiwań na rajd św. Mikołaja, a styczeń zazwyczaj przynosi wzrosty cen akcji, które rynek ochrzcił mianem „efektu stycznia”.

W segmencie małych i średnich spółek w kolejnych tygodniach możliwe są więc dalsze, wzrosty. Jednak o tym, czy ten trend się utrzyma, zadecydują wyniki finansowe zaraportowane przez firmy za czwarty kwartał tego roku i pierwsze kwartały kolejnego.

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję