Bessa? Jeszcze nie teraz

Poziom

Słabsze nastroje na rynku akcji najmniej szkodzą małym i średnim spółkom.

Słabsze nastroje na rynku akcji najmniej szkodzą małym i średnim spółkom. W styczniu indeks sWIG80 urósł zdecydowanie mniej niż WIG20. Jednak w lutym i marcu, kiedy słabsze nastroje zbijały wyceny największych spółek, małe i średnie straciły wyraźnie mniej.

  • Małe i średnie spółki tracą najmniej
  • Atomowe wydatki - wizja inwestycji ciąży spółkom
  • Amerykanie nadal kupują, indeksy w górę

Od początku roku wyraźnie zauważalna jest presja na wyceny spółek energetycznych. Wyceny sektora zbliżają się do poziomów uznawanych za atrakcyjne, a mimo to wciąż sporo jest argumentów za tym, by czekać. Atomowe inwestycje, o ile zaczną być realizowane, będą oznaczały gigantyczne wydatki. Rosnące ceny CO2, niskie ceny energii, czy spadające ceny węgla ARA nie poprawiają ogólnego środowiska biznesowego. W takich warunkach wizja poprawy wyników i wypłaty atrakcyjnych dywidend będzie się oddalać. Reasumując, może się okazać, że atrakcyjne wyceny spółek pozostaną na aktualnych poziomach dłużej. Z drugiej strony, wydarzenia takie jak zmiana zarządów w spółkach skarbowych czy zapowiedzi fuzji PKN Orlen z Lotosem pokazują, że ruchy cen dużych spółek z udziałem Skarbu Państwa mogą w najbliższym czasie zależeć bardziej od decyzji strategicznych, niż warunków rynkowych poszczególnych spółek. Oczywiście takie strategiczne decyzje mogą przyczynić się do poprawy rynkowej pozycji części firm, jednak zawsze pojawia się pytanie, czy inwestorzy mniejszościowi na tym skorzystają i w jakim stopniu.

W wyraźnie lepszych nastrojach są inwestorzy amerykańscy. Tam indeksy odrobiły już większość spadków i - licząc od początku roku - znów są na plusie. Nie bez znaczenia jest fakt, że większość spółek z indeksu S&P500 zaraportowała wyniki przewyższające nawet oczekiwania analityków. Z drugiej strony, mimo raportowanych dobrych wyników, nie wszystkie indeksy rosną w podobnym tempie od początku roku. Indeks Nasdaq wzrósł prawie dwa razy tyle co S&P500, który od początku roku wzrósł przeszło 4%, natomiast indeks Dow Jones Industrial Average niecałe 2%. Taka sytuacja może wskazywać na całkiem spory pozytywny sentyment wśród amerykańskich inwestorów, gdzie pomimo wysokich wycen spółki technologiczne są preferowane. Początek roku przyniósł podwyższoną zmienność i nie ma podstaw, by oczekiwać na uspokojenie nastrojów, jednak wydaje się zbyt wcześnie, by mówić już o początku bessy.

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję