Brać zyski małą łyżeczką czy wielką chochlą?

Poziom

Ogromna większość rynkowych graczy zapala się do inwestowania, kiedy widzi trend wzrostowy. Liczą, że na fali dobrych wyników zgarną zyski wielką chochlą.

Długie, określone trendy rynkowe nie rozpieszczają ostatnio inwestorów.

Podczas kilku tygodni, czasem miesięcy dobrej koniunktury nabieramy apetytu na bardziej ryzykowne i potencjalnie zyskowne inwestycje. Ale kiedy mamy już chochlę w garści, przychodzi nieoczekiwany kryzys, nagły spadek cen i nasza odwaga na dłuższy czas znika. Niestety na inwestycje na „dołku cenowym” decyduje się niewielu.

Ostatnio gwałtowne wydarzenia potrząsnęły nieco globalnymi rynkami. Pamiętamy zeszłoroczne obawy o spowolnienie w Chinach, kłopoty Grecji odbijające się na strefie euro czy decyzję Wielkiej Brytanii o wyjściu z Unii Europejskiej. W Polsce koniunkturę psuły dodatkowo zeszłoroczne wybory prezydenckie i parlamentarne, a także bieżące ryzyka związane ze stanem gospodarki.Wszystkie te czynniki sprawiły, że coraz trudniej o długi trend wzrostowy na rynkach. Trudniej też o odwagę inwestorów.

Czy to oznacza, że jesteśmy skazani na mało ryzykowne depozyty bankowe lub fundusze pieniężne i na oglądanie zysków przez lupę? Czy rynek akcji czeka wieloletnia głodówka? Niekoniecznie, jeśli jesteśmy gotowi konsumować zyski małą łyżeczką.

Od pewnego czasu obserwujemy dynamiczny rozwój strategii absolutnej stopy zwrotu. Tradycyjny fundusz inwestuje w akcje, porównując wyniki ze wzorcem – benchmarkiem, na przykład indeksem giełdowym WIG, – a zarządzający stara się wypracować wynik lepszy niż WIG. Jednak w przypadku krachu lub bessy możemy się tylko modlić, aby nasz fundusz stracił mniej niż WIG.

Inaczej jest w przypadku strategii absolutnej stopy zwrotu. Tu stosuje się tak zwaną metodę pair trading, zwaną też long-short, czyli inwestowanie w pary przeciwstawnych aktywów. Oznacza to, że za te same kwoty kupujemy jedno aktywo, na przykład akcje, jako tzw. pozycję długą. Tradycyjnie zarabiamy na nich, gdy ceny rosną, a tracimy kiedy spadają. Drugi składnik aktywów, na przykład inne akcje, nabywamy jako tzw. pozycję krótką*, która działa jak lustrzane odbicie. W przypadku krótkiej pozycji zarabiamy, gdy ceny akcji spadają, a tracimy, gdy rosną. Po co nam to? Załóżmy, że kupiliśmy akcje firmy x, które w ciągu miesiąca zarobiły 5% (pozycja długa). Jednocześnie zajęliśmy pozycję krótką w akcjach firmy y, która zarobiła w tym czasie tylko 2%. Kiedy cena y wzrosła, my straciliśmy 2%, otrzymując przy krótkiej pozycji lustrzane odbicie wyniku, wartość ujemną. Efekt dla takiej pary to: +5% – 2% = + 3%. Jako że aktywa podzieliliśmy po połowie na długą i krótką pozycję, dzielimy wynik przez 2. A więc zarobiliśmy +1,5%! I małą łyżeczką możemy zgarnąć zysk.

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję