Bycze nastroje dotarły na GPW

Poziom

Dalszy spadek napięcia związanego z wojna handlową wpływa na coraz lepsze nastroje na rynkach.

Dalszy spadek napięcia związanego z wojna handlową wpływa na coraz lepsze nastroje na rynkach. Spotkanie Donalda Trumpa z Jean-Claude Junkerem stworzyło szanse na pozytywne zakończenie negocjacji w sprawie handlu USA z UE. W poprzednim tygodniu zakończyło się także posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego, które, tak jak tego oczekiwano, nie przyniosło żadnych zaskoczeń. Stopy procentowe wraz z założeniami polityki monetarnej zostały utrzymane na niezmienionym poziomie. Indeksy w Europie w minionym tygodniu były koloru zielonego. Obóz byków wsparły również odczyty indeksów PMI dla przemysłu, które przebiły oczekiwania rynkowe. Niemiecki DAX zyskał 2,38%, francuski CAC40 2,10%, a brytyjski FTSE 100 wzrósł o 0,29%. Za oceanem indeks S&P 500 zakończył tydzień z wynikiem 0,61%, DJIA z 1,57%, a indeks giełdy Nasdaq stracił w przeciągu tygodnia -1,06%, głównie za sprawą problemów technologicznego giganta – Facebooka.

Ubiegły tydzień był wyjątkowo udany dla polskiej giełdy, bycze nastroje z globalnych rynków akcyjnych wreszcie zagościły również na naszym krajowym parkiecie. Indeks szerokiego rynku WIG zyskał 4,10%, największe spółki wzrosły o 4,94%, a indeksy mniejszych i średnich spółek sWIG80 i mWIG40 zakończyły tydzień z wynikami, odpowiednio, 2,44% oraz 2,43%. Dobrze w porównaniu z grupą porównawczą poradziły sobie fundusze akcyjne Superfund TFI: Superfund Akcji i Akcyjny, które uzyskały taką samą stopę zwrotu na poziomie 3,87%.

Zapowiada się wyjątkowo ciekawy tydzień przepełniony w dane makroekonomiczne. W tym tygodniu czekają na nas odczyty inflacji CPI dla gospodarek europejskich, indeksy PMI w usługach i przemyśle dla Europy i Stanów Zjednoczonych, a także dane z amerykańskiego rynku pracy. Na uwagę zasługują również posiedzenia banków centralnych: w środę amerykański Fed, a w czwartek decyzja Banku Anglii. Na krajowym podwórku warto zwrócić uwagę na odczyt inflacji CPI we wtorek oraz indeks PMI w przemyśle w środę.

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję