Cena złota pod presją

Poziom

Notowania złota już od kilkunastu sesji znajdują się pod presją podaży. 

Notowania złota już od kilkunastu sesji znajdują się pod presją podaży. Cena tego kruszcu jeszcze dwa i pół tygodnia temu zbliżyła się do poziomu 1300 USD za uncję, prowokując pytania o to, jak daleko może sięgnąć zwyżka. Ten poziom cenowy okazał się jednak silnym technicznym oporem, który posłużył jako baza do odbicia notowań złota w dół.

Notowania cen złota, 1TYG, źródło: Teletrader.com

Odreagowanie spadkowe jest naturalną reakcją inwestorów na zwyżki, z jakimi mieliśmy do czynienia na rynku złota przez cały pierwszy kwartał bieżącego roku oraz połowę kwietnia. W tym czasie notowania złota rosły nie tylko ze względu na osłabienie dolara amerykańskiego, lecz także w wyniku obaw politycznych, dotyczących sytuacji na Bliskim Wschodzie, w Korei Północnej, a także w USA czy w Europie. Obecnie te napięcia wciąż zresztą występują i mogą być one czynnikiem wspierającym stronę popytową, jednak ich siła jest trochę osłabiona.

Tymczasem bieżący tydzień jest na rynku złota wyjątkowo słaby. Już w poniedziałek notowania złota wyraźnie zniżkowały, a w środę spadek cen wyniósł 1,50%, czego rezultatem było zejście cen kruszcu poniżej poziomu 1240 USD za uncję. Przyczyną tej dynamicznej zniżki były informacje zawarte w komunikacie po posiedzeniu FOMC. 

Co prawda Rezerwa Federalna nie zdecydowała się na podwyżkę stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, lecz wyraźnie zaznaczyła, że oczekuje jeszcze dwóch podwyżek w bieżącym roku. Jednocześnie, przedstawiciele Fed wyrazili opinię, że słabsze dane makro, które pojawiały się w USA ostatnio, nie powinny być powodem do zmartwień, gdyż ich pogorszenie najprawdopodobniej jest tylko przejściowe.

Wydźwięk komunikatu był jastrzębi i dawał do zrozumienia, że Rezerwa Federalna będzie konsekwentna w swoich działaniach zmierzających ku zacieśnieniu polityki monetarnej w USA. To oznacza presję spadkową na ceny złota w najbliższych tygodniach – chociaż jednocześnie warto zaznaczyć, że długoterminowa sytuacja na tym rynku jest bardziej sprzyjająca kupującym.

Paweł Grubiak, Prezes Zarządu, Doradca Inwestycyjny w Superfund TFI, 2017.05.04

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję