Cena złota w górę po oczekiwanej decyzji Fed

Poziom

Początek bieżącego tygodnia na rynkach metali szlachetnych był czasem dominacji strony podażowej i kontynuacji zniżek z poprzedniego tygodnia.

Początek bieżącego tygodnia na rynkach metali szlachetnych był czasem dominacji strony podażowej i kontynuacji zniżek z poprzedniego tygodnia. Wyjątkiem był pallad, którego notowania kontynuują trend wzrostowy. Z kolei notowania złota, srebra i platyny jeszcze podczas poniedziałkowej sesji notowały spadki. Później ceny tych kruszców ustabilizowały się w oczekiwaniu na środową decyzję Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych.

Wydarzenie to nie tylko jest najistotniejsze na rynku złota w skali bieżącego tygodnia, ale wręcz w skali całego miesiąca czy nawet roku. Fed wczoraj podwyższył stopy procentowe w USA o 25 punktów bazowych do zakresu 1,25-1,50%, co było najbardziej oczekiwanym scenariuszem. Jest to już trzecia podwyżka stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych w tym roku, a więc tym samym, Fed zrealizował zapowiadany cel na ten rok. Dodatkowo, Rezerwa Federalna zapowiada utrzymanie procesu zacieśniania polityki monetarnej w USA także w kolejnych latach, prognozując trzy podwyżki stóp procentowych w 2018 r. oraz dwie podwyżki w 2019 r.

Chociaż nie wszyscy głosujący członkowie Fed byli jednogłośni w kwestii podwyżek stóp procentowych, to komentarze dotyczące sytuacji gospodarczej w USA w kontekście prowadzenia dalszej polityki monetarnej były zgodne z oczekiwaniami. Fed zwrócił uwagę na dobrą sytuację na amerykańskim rynku pracy, która ma szanse utrzymać się także w kolejnych latach. Jednocześnie, instytucja ta zwróciła uwagę na niższą od oczekiwań inflację, która wymaga monitorowania z ich strony i w kolejnym roku nadal może nie dotrzeć do celu inflacyjnego Fed na poziomie 2%.

Reakcja złota na decyzję Fed również nie jest zbyt dużą niespodzianką. Wielu inwestorów przed wczorajszą sesją zajęło na tym rynku krótką pozycję właśnie w oczekiwaniu na taką decyzję, co spowodowało zamykanie tych pozycji wczoraj i, tym samym, odbicie notowań złota w górę. Dzisiaj rano cena złota utrzymuje się w okolicach 1260 USD za uncję, czyli najwyżej od tygodnia.

wykres superfundNotowania cen złota YTD, źródło: Teletrader.com

Paweł Grubiak, Prezes Zarządu, Doradca Inwestycyjny w Superfund TFI, 2017.12.14

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję