Ceny soi w chińskich rękach

Poziom

Kwiecień na rynkach surowcowych rozpoczął się nerwowo, głównie za sprawą narastającego konfliktu handlowego na linii Stany Zjednoczone - Chiny.

Kwiecień na rynkach surowcowych rozpoczął się nerwowo, głównie za sprawą narastającego konfliktu handlowego na linii Stany Zjednoczone - Chiny. Jeszcze pod koniec marca inwestorzy zakładali, że politycy obu krajów wypracują porozumienie, jednak wydarzenia z bieżącego tygodnia pokazały, że między USA a Chinami trwa teraz polityczna próba sił, która rozprzestrzenia się na kolejne obszary dotychczasowej współpracy

W niedzielę Chiny poinformowały o pierwszej turze ceł narzuconych na amerykańskie dobra, jednak był to ruch w dużej mierze oczekiwany i mimo wszystko miał on umiarkowany wpływ na wzajemne relacje handlowe. Jednak w środę Chiny zaskoczyły planami kolejnych ceł, tym razem mocno uderzających w Stany Zjednoczone. Kraj ten poinformował o narzuceniu ceł na dalsze 106 produktów, które miałoby wynosić 25%. Można to uznać za bezpośrednią odpowiedź na działania USA, które zaledwie 11 godzin wcześniej nałożyły cło właśnie w takiej wysokości na około 1300 produktów chińskich z branży medycznej, technologicznej i transportowej.

Na uwagę zasługuje przede wszystkim fakt, że wśród dóbr objętych cłami importowymi przez Chiny znalazła się soja, czyli surowiec uznawany za ostateczną oręż w potencjalnej wojnie handlowej. Chiny są największym na świecie importerem soi, odpowiadającym za aż 60% całkowitego globalnego importu. Spora część surowca pochodziła dotychczas właśnie ze Stanów Zjednoczonych, więc decyzja Chin z pewnością będzie miała duże przełożenie na handel z USA.

Dla cen soi oznacza to przede wszystkim presję na ich spadek na amerykańskim rynku. W środę notowane w USA kontrakty na soję zostały gwałtownie przecenione. Później cena soi odbiła w górę, ale nie ulega wątpliwości, że informacje z Chin będą wywierały presję na notowania soi w USA. Skorzystać na tym mogą rolnicy z Ameryki Południowej, zwłaszcza z Brazylii i Argentyny, którzy będą mogli sprzedać do Chin więcej swojego surowca, zwłaszcza że stanie się on jeszcze bardziej konkurencyjny cenowo w porównaniu do soi z USA.

Paweł Grubiak, Prezes Zarządu, Doradca Inwestycyjny w Superfund TFI

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję