Co i jak – najważniejsze pojęcia

Poziom

Odkładanie na przyszłość, na przykład dodatkową emeryturę, czy też inwestowanie na przyszłość, to również wejście w świat fachowych pojęć i zwrotów. Ale spokojnie - wytłumaczymy najważniejsze z nich.

Z tekstu dowiesz się: co oznaczają kluczowe pojęcia związane z oszczędzaniem, systemem emerytalnym oraz rynkiem mieszkaniowym.

Rynek pierwotny - rynek nowych nieruchomości, na którym sprzedają podmioty prowadzące inwestycję (np. deweloper budujący bloki mieszkalne).

Rynek wtórny - rynek, na którym można sprzedać bądź nabyć nieruchomość od osób prywatnych bądź za pośrednictwem biura nieruchomości.

Deweloper - inwestor, który prowadzi inwestycję mieszkaniową i sprzedaje mieszkania na rynku pierwotnym.
Kredyt hipoteczny - kredyt udzielony na zakup nieruchomości, którego zabezpieczeniem jest przedmiot zakupu (a więc mieszkanie czy dom).

Kredyt a pożyczka - kredytu mogą udzielać tylko banki, pożyczki zaś także inne instytucje finansowe (w tym tzw. parabanki).

OFE - do niedawna obowiązujące w Polsce Otwarte Fundusze Inwestycyjne, które zarządzały środkami z części naszych składek emerytalnych. Model ten właśnie wygasa i zastępowany jest nowym rozwiązaniem.

IKE - Indywidualne Konta Emerytalne, które wchodzą w życie obecnie. Tu mają trafiać środki z dotychczasowego OFE (o ile nie złożymy deklaracji, iż chcemy środki skierować bezpośrednio do ZUS).

PKK - Pracownicze Konta Kapitałowe, rozwiązanie wchodzące właśnie w życie. PPK to dobrowolny i w pełni prywatny system długoterminowego oszczędzania. W przypadku dużych pracodawców, został już uruchomiony. W mniejszych firmach wejdzie w życie w 2020 roku. Konta te nie są II filarem, lecz programem oszczędzania, w którym gromadzone będą prywatne oszczędności osoby zatrudnionej, do wykorzystania po 60. roku życia.

I filar - obowiązkowe ubezpieczenie emerytalno-rentowe, zarządzane przez państwowy podmiot, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Środki gromadzone są w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i wykorzystywane na bieżące świadczenia (obecne renty i emerytury).

II filar - w modelu do niedawna obowiązującym, połączenie subkonta w ZUS oraz ewentualnie rachunku w OFE. Obecnie zastępowany jest przez IKE i KPP.

Fundusz inwestycyjny - model inwestowania zbiorowego. Jesteśmy jedną z wielu osób, które lokują środki w funduszu (prywatnym podmiocie). Ten zaś inwestuje zgromadzone środki, aby je pomnażać - z korzyścią dla nas, jako uczestnika funduszu.

Polisa - dokument potwierdzający nasze ubezpieczenie (a więc fakt zawarcia umowy ubezpieczenia z firmą ubezpieczeniową) np. na życie. Powinna zawierać warunki i wartość świadczenia (tzn. kiedy i co możemy otrzymać od ubezpieczyciela).

Lokata - własne środki finansowe odłożone w banku za pomocą jednorazowej wpłaty, które można wybrać po określonym czasie, zyskując dodatkowo kwotę oprocentowania. Np. odkładając 1 000 zł na lokacie 3-miesięcznej, oprocentowanej na 3 procent, po kwartale możemy wypłacić 1030 zł. Odłożyliśmy 1000 zł i zarobiliśmy zarazem 30 zł.

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję