Co można odliczyć od podatku w PIT-37?

Poziom

Sprawdź, jakie przysługują Ci ulgi podatkowe i skorzystaj. 

W przypadku, gdy m. in. prowadzisz własną działalność, jesteś zatrudniony na etat lub umowę cywilnoprawną, jesteś zobowiązany do corocznego rozliczania się z fiskusem. Sprawdź, jakie przysługują Ci ulgi podatkowe i skorzystaj.

Pierwsza ważna informacja! Istnieją dwa rodzaje odliczeń:

  • Odliczenia od podatku
  • Odliczenia od osiągniętego dochodu w danym roku podatkowym

W tym artykule zajmiemy się pierwszą grupą, przedstawiając Ci 4 ulgi, z których najczęściej korzystają Polacy.

Ulgi – komu przysługują i jak je odliczać

  • Ulga prorodzinna – jej wysokość zależy od liczby dzieci  nad którymi podatnik sprawował opiekę  oraz wysokości dochodu . Na każde małoletnie dziecko,  co roku przypada 1112,04 zł. Ulgę tę można również otrzymać na starsze dziecko – pod warunkiem, że nie ukończyło 25. roku życia i kontynuuje naukę na uczelni wyższej. Aby móc odliczyć odpowiednią kwotę od podatku, oprócz druku PIT-37, w Urzędzie Skarbowym należy złożyć załącznik PIT/O. Wpisuje się do niego nr PESEL każdego dziecka, na które przysługuje ulga. Pamiętaj, że w razie kontroli będziesz musiał przedstawić zaświadczenie potwierdzające, że Twoje dziecko kontynuuje naukę.
  • 1% podatku przekazywany organizacji pożytku publicznego – jeśli chcesz wspomóc wybraną przez siebie fundację, musisz wypełnić odpowiednią rubrykę w druku PIT-37. Wystarczy podać numer KRS, który posiada organizacja – bez podawania jej nazwy.
  • Składka na ubezpieczenie zdrowotne – wysokość składki, jaką można odliczyć znajdziesz w otrzymanym od płatnika druku PIT-11 lub PIT-11 A. Wpisz ją do odpowiedniej rubryki, a następnie odejmij od wyliczonej kwoty należnego podatku.
  • Zwrot VAT za materiały budowlane – w 2014 roku zmodyfikowano zapisy ustawowe, co spowodowało, że zmniejszyła się liczba osób, którym przysługuje prawo do tej ulgi. Na starych zasadach, mogą się starać o zwrot podatku VAT osoby fizyczne, które poniosły koszty związane z zakupem materiałów budowlanych w latach 2004-2013. Od 1. stycznia 2014 roku z odliczeń mogą skorzystać osoby przed ukończeniem 36. roku życia, a warunkiem dodatkowym jest budowa pierwszego domu. Jeśli budowałeś wcześniej jakąś nieruchomość lub byłeś jej właścicielem, nie możesz skorzystać z ulgi. Nie otrzymasz też zwrotu za materiały, które zakupiłeś przed datą otrzymania pozwolenia na budowę. Powierzchnia Twojej nieruchomości nie może przekroczyć 75 m2 w przypadku mieszkań i 100 m2 w przypadku domu jednorodzinnego. Powierzchnia ta w każdym przypadku może się zwiększyć o 10 m2, jeśli wnioskodawca posiada przynajmniej troje nieletnich dzieci.

Znasz już najpopularniejsze odliczenia od podatku w PIT-37. W kolejnych artykułach znajdziesz informacje  m.in. o odliczeniach, jakich możesz dokonać od osiągniętego dochodu w danym roku podatkowym. Bądź na bieżąco i korzystaj z przysługujących Ci ulg. 

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję