Co to jest system transakcyjny?

Poziom

Systemami transakcyjnymi nazywamy narzędzia służące do przetwarzania różnego rodzaju operacji i transakcji, takich jak np. informatyczne systemy bankowe i giełdowe.

Narzędzia służące do przetwarzania różnego rodzaju operacji i transakcji, takie jak np. informatyczne systemy bankowe i giełdowe, systemy rezerwacji miejsc i systemy rozliczania opłat okresowych, nazywamy systemami transakcyjnymi. Zostały one stworzone między innymi do automatyzacji zdarzeń i operacji finansowych, a także w celu ominięcia wpływu emocji na nasze działania związane z obrotem środkami finansowymi. Jak widać powyżej, definicja systemu transakcyjnego jest bardzo prosta. W praktyce jednak, na pytanie, co to jest system transakcyjny, odpowiedź jest trochę bardziej rozbudowana. Może ona brzmieć następująco: rejestracja wielu automatycznych zdarzeń gospodarczych, ich ewidencja według ściśle określonych zasad. Częścią zadań systemu transakcyjnego jest okresowa sprawozdawczość i raportowanie. Jednym z rodzajów systemów transakcyjnych są tak zwane systemy ewidencyjno-transakcyjne. Są one zdecydowanie bardziej rozbudowane i służą kompleksowemu zarządzaniu oraz pełnej ewidencji działalności gospodarczej. Wspomagają one i automatyzują aspekty księgowo rachunkowe oraz pozwalają optymalizować koszty prowadzenia działalności.

Współczesne systemy transakcyjne

Zakres zastosowania systemów transakcyjnych zmieniał się już od czasu ich powstania w latach 60-tych. Dzisiejsze systemy i platformy transakcyjne posiadają zdecydowanie więcej zastosowań. Jednak najważniejsze założenia ich funkcjonowania pozostają niezmienne. Przetwarzanie danych, operacji i transakcji, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz niezawodności. Rozwój technologii oraz powszechny dostęp do Internetu doprowadził do powstania automatycznych systemów transakcyjnych. Są to mechanizmy składające się z odpowiednich algorytmów, które usprawniają proces decyzyjny i pozwalają, aby komputer decydował o konieczności wykonania danej transakcji. Automatyczne systemy transakcyjne zbudowane są na podstawie założeń i strategii inwestora. Komputer, opierając się na algorytmie, obserwuje i analizuje sytuacje na rynku oraz wykonuje operacje inwestycyjne, zwalniając tym samym inwestora z konieczności wykonywania jakichkolwiek działań lub też informuje go o konieczności podjęcia danych działań. Niewątpliwą zaletą automatycznego systemu transakcyjnego jest uniezależnienie decyzji inwestycyjnych od emocji. Wszelkie ruchy na rynku podejmowane są „na zimno”, po przeprowadzonej kalkulacji, w oparciu o strategię inwestora. Istnieje możliwość zabezpieczenia przed nadmiernymi stratami i odpowiedniego zarządzania ryzykiem. Minusem jest konieczność stałego obserwowania sytuacji rynkowej i często wymuszane zmiany strategii. Automatyczne systemy transakcyjne wykazują często tendencję do podążania za aktualnym trendem. Stuprocentowe poleganie na działaniach algorytmów komputerowych może doprowadzić do opłakanych skutków.

Platformy transakcyjne wsparciem dla inwestycji

Szeroki i wolny dostęp do giełdy pozwolił na stworzenie platform transakcyjnych, które są niczym innym, jak programami służącymi do zarządzania wszelkimi działaniami związanymi z inwestowaniem. Platformy transakcyjne to skuteczne narzędzia wprowadzające początkujących inwestorów w świat giełdy. Pozwalają one zawierać transakcje na rynku walutowym za pośrednictwem Internetu. Platforma transakcyjna najczęściej nie wymaga dodatkowej konfiguracji. Funkcjonalność platform transakcyjnych uzależniona jest ściśle od producenta oprogramowania i usług, jakie oferuje dany broker, jednak duży wybór umożliwia znalezienie odpowiedniego rozwiązania dla siebie.

Współczesny, nawet początkujący inwestor posiada do dyspozycji szereg narzędzi, które skutecznie umożliwiają i wspomagają proces decyzyjny, a nawet automatycznie wykonują adekwatne do zaistniałych zdarzeń operacje. Rozwój technologii oraz sztucznej inteligencji jest chętnie wykorzystywany do prowadzenia działań inwestycyjnych. Niesie to jednak ze sobą pewne ryzyko. Pamiętać bowiem należy, że pełne zaufanie pokładane w systemach i algorytmach komputerowych oraz pozostawienie ich bez kontroli i koniecznych modyfikacji strategii może narazić użytkowników na ogromne straty.

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję