Co wpływa na kurs walut?

Poziom

Przedstawiamy najistotniejsze przyczyny ich wahań, dzięki którym dowiesz się, od czego zależy kondycja Twojej firmy lub wysokość raty kredytu.

Prowadzisz firmę? Eksportujesz lub importujesz towary? A może spłacasz kredyt walutowy? Jeśli choć jedno z tych pytań dotyczy Ciebie, z pewnością na bieżąco śledzisz kursy walut. To właśnie na ich podstawie możesz wywnioskować, w jakim kierunku idzie ekonomia danego kraju. Niestety notowania walutowe bardzo szybko ulegają zmianie. Przedstawiamy najistotniejsze przyczyny ich wahań, dzięki którym dowiesz się, od czego zależy kondycja Twojej firmy lub wysokość raty kredytu.

Co to jest kurs walut?

Jest to cena waluty obcej wyrażona w walucie krajowej. Innymi słowy – dzięki kursom walut dowiesz się, ile jednostek pieniądza lokalnego, np. PLN, zapłacisz za zakup zagranicznej jednostki walutowej. Aby wyrazić kurs walutowy, zawsze potrzebujesz dwóch jednostek, co oznacza, że śledząc stosunek jednego pieniądza do drugiego, analizujesz tak naprawdę kondycję dwóch różnych gospodarek.

Co sprawia, że „złotówka” raz kosztuje więcej, a raz mniej w stosunku do innych walut?

  • Stopy procentowe – ich niski poziom pobudza gospodarkę, wpływa na wzrost konsumpcji i większe zaangażowanie inwestorów. Wysokie stopy skłaniają natomiast do zaciskania pasa. Pieniądz jest drogi, a koszty kredytów rosną. Jak wysokość stóp wpływa na rynek walutowy? Załóżmy sytuację, że w Polsce i w krajach tzw. eurolandu, stopy procentowe utrzymują się na tym samym, stałym poziomie. Nagle strefa euro decyduje o podniesieniu stóp o 1%. Ta decyzja przełoży się bezpośrednio na oprocentowanie lokat bankowych i rentowności obligacji, a tym samym na lepsze zarobki. Polski inwestor, chcąc osiągnąć wyższe zyski, przenosi swoje pieniądze do krajów strefy euro, ale żeby tam inwestować, musi kupić lokalną walutę. Im więcej takich inwestorów, tym większy spadek kursu złotówki względem euro.
  • PKB – pokazuje, w jakiej kondycji jest gospodarka danego kraju. Czy ma tendencje do wzrostu, czy zaczyna spowalniać. Jeśli PKB rośnie, rozwija się gospodarka, a waluta danego kraju zaczyna się umacniać.
  • Inflacja – jeśli posiadasz kredyt walutowy, inflacja jest dla Ciebie pozytywnym zjawiskiem. Dlaczego? Bo ponosisz mniejsze koszty związane z przeliczaniem raty kredytu na inną walutę. Warto tu jednak zauważyć, że wysoka inflacja skutkuje przeważnie podwyższeniem stóp procentowych, co w konsekwencji doprowadzi do wzrostu kosztów odsetek zaciągniętej przez ciebie pożyczki.
  • Bilans handlu zagranicznego – w sytuacji, gdy import przewyższa eksport, można mówić o deficycie handlu zagranicznego. W takiej sytuacji waluta słabnie. Przedsiębiorcy sprzedają ją na rzecz zakupu towarów za granicą. Gdy natomiast eksport przewyższa import, podmioty zagraniczne chętniej kupują walutę lokalną i dokonują zakupu produktów eksportowych.

To tylko najważniejsze z czynników, które wpływają na wahania kursów walut. W praktyce są to też komunikaty wydawane przez rząd czy instytucje z nim powiązane, a także zmiana polityki monetarnej. Warto więc, oprócz stałego kontrolowania kursów, śledzić najważniejsze informacje gospodarcze z kraju, którego waluta interesuje Cię najbardziej. 

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję