Co zrobić, gdy chcesz złożyć reklamację?

Poziom

Zacznijmy od uporządkowania faktów. Wadliwy towar możemy zwrócić na dwa różne sposoby – korzystając z prawa do gwarancji lub rękojmi.

Klik klik, kupujemy produkt. Odczekujemy kilka dni i wreszcie jest! Przyjechał! Otwieramy paczkę i… mina nam rzednie. To coś innego, niż oczekiwaliśmy lub produkt nie działa, jak potrzeba. Więc trzeba szybko złożyć reklamację. Ale jak?

Zacznijmy od uporządkowania faktów. Wadliwy towar możemy zwrócić na dwa różne sposoby – korzystając z prawa do gwarancji lub rękojmi.

Tej pierwszej udziela producent. Jest ona uznaniowa i dobrowolna. To sam gwarant określa swoje zobowiązania. Czas trwania takiej gwarancji może trwać rok, dwa a nawet… całe życie. Taką gwarancję posiadają na przykład słuchawki marki KOSS. Firma zarzeka się, że usterki elektroniczne lub mechaniczne będą naprawiane „podczas całego życia pierwszego użytkownika, bez względu na liczbę usterek reklamowanych w ramach dożywotniej gwarancji” (cytując ze strony polskiego dystrybutora urządzeń).

Rękojmia to z kolei obowiązek, który leży na sprzedawcy. Jej zasady są dokładnie określone przez prawo i możemy zwrócić „wadliwy towar” w ciągu dwóch lat. (W ramach ciekawostki - nawet jeżeli na gwarancji napisane jest, że trwa ona rok, produkt można reklamować na bazie rękojmi jeszcze przez kolejne 12 miesięcy.).

Rękojmia obejmuje wady fizyczne lub prawne. Te pierwsze oznaczają sytuacje, gdy towar:

  • jest niezgodny ze składanymi przez producenta obietnicami (np. kupujemy kalosze, które przepuszczają wodę)
  • nie ma właściwości obiecanych przez producenta (np. krem antycellulitowy nie likwiduje go w ciągu 14 dni jak można przeczytać na opakowaniu)
  • nie nadaje się do celu, w jakim został zakupiony przez klienta (kubek do kawy, w którym nie można przenosić płynów o wysokich temperaturach)
  • nie posiada wszystkich elementów w zestawie (np. konsola do gry w pudełku nie ma sterującego pada)

Wady prawne dotyczą z kolei statusu prawnego sprzedawanego towaru. Występują w momencie, gdy np. właścicielem towaru jest ktoś inny niż sprzedający (pochodzi on np. z kradzieży) albo jest on obciążony prawem pierwokupu ( np. kupowane mieszkanie zostało już obiecane komuś innemu). 

Co zrobić, żeby zwrócić towar za pośrednictwem rękojmi? Wadę musimy zgłosić w ciągu 2 miesięcy od jej wykrycia (nie kupna towaru!). Może to być np. sytuacja, gdy kupiony w zimę ponton wędkarski, podczas letniego wodowania, zaczyna przepuszczać wodę.

Wyjątkiem są produkty spożywcze – jeżeli zobaczymy, że ulubiony serek homogenizowany „wychodzi z lodówki”, możemy go zareklamować maksymalnie w ciągu 3 dni.

Reklamację, wraz z dowodem sprzedaży, musimy złożyć w sklepie, w którym dokonaliśmy zakupu. Najlepiej na piśmie, dokładnie opisując nasze roszczenia i decydując się na formę rekompensaty. Mamy prawo wnioskować o: wymianę towaru na nowy, naprawę produktu, zmniejszenie jego ceny albo całkowity zwrot pieniędzy. 

Składając reklamację nie musimy posiadać nawet paragonu fiskalnego jako dowodu zakupu. Może nim być również np. potwierdzenie świadka, wydruk z konta czy nawet wymienione maile ze sklepem.

A jak z tą gwarancją?

Warunki gwarancji określa producent i może w nie wpisać wszystko i określić dokładnie sytuacje, w których można i nie można używać produktu (określić jego miejsce użytkowania, czas, zakazać pewnych czynności). Analogicznie jak w sytuacji korzystania z rękojmi, składając reklamację musimy dokładnie określić swoje żądania na piśmie (wymiana towaru, naprawa usterki etc.), przesyłając je listem poleconym albo wręczając bezpośrednio. Czasami producent, dla wygody,  dodaje specjalne formularze, które ułatwiają wymianę takiej korespondencji. Po skorzystaniu z możliwości naprawy lub wymiany produktu na nowy czas gwarancji liczy się od nowa.

Reklamacja musi zostać rozpatrzona w ciągu 14 dni od chwili złożenia. Jeśli nie otrzymamy żadnej odpowiedzi, nasze żądania uznawane są za zasadne. I należy je spełnić. Jeżeli sprzedawca lub producent będzie opierał się w tych czynnościach, mamy podstawy do wytoczenia procesu i dochodzenia swoich praw konsumenckich w sądzie.

Na koniec najważniejsze - zawsze mamy prawo reklamowania towaru. Nawet, gdy w sklepie straszy nas napis typu „Po odejściu od kasy reklamacje nie są uwzględniane”. Z jednym wyjątkiem. Jeżeli świadomie godzimy się na kupno wadliwego towaru – na przykład po promocyjnej cenie.

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję