Czy można oszczędzać na podatkach?

Poziom

Prawo podatkowe jest tak zawiłe, że gubią się w nim sami urzędnicy. 

Prawo podatkowe jest tak zawiłe, że gubią się w nim sami urzędnicy. I niestety jedno jest pewne, przed daninami na rzecz państwa nie uciekniesz. Jest jednak coś, co możesz zrobić. Mowa tutaj o optymalizacji podatkowej. Na czym ona polega? Przede wszystkim na zminimalizowaniu obciążeń. Jak to zrobić? Dzięki ulgom podatkowym…

Bez przepłacania

Zastanów się, kiedy najczęściej myślisz o podatkach. Większość z nas nie przejmuje się nimi na co dzień, a jedynie podczas wypełniania zeznania podatkowego. Dlatego, aby przed kolejnym składaniem PIT-u mieć mniej powodów do zmartwień, zapoznaj się z obowiązującymi ulgami. Kto wie, być może skorzystasz z kilku z nich?

Ulgi odliczane od dochodu

 • Dokonanie darowizny – darowiznę możesz otrzymać lub przekazać, jednak podatek zmniejszysz tylko wtedy, gdy Ty jesteś darczyńcą. Ulga dotyczy darowizn przekazanych na cele: użytku publicznego, kultu religijnego czy krwiodawstwa (oddanie krwi lub osocza). Ile możesz odliczyć? Maksymalnie 6% własnych dochodów. Wyjątkiem są darowizny na rzecz kościoła – w tym przypadku kwota odliczenia jest nielimitowana.

 • Ulga rehabilitacyjna – możesz z niej skorzystać, jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz taką na utrzymaniu. W przypadku drugiej sytuacji, odliczyć możesz wydatki na cele rehabilitacyjne dla: współmałżonka, dzieci własnych i przysposobionych, teściów, pasierbów, rodziców, rodzeństwo, ojczyma, macochy, zięcia lub synowej. Pamiętaj, że ulga będzie obowiązywać tylko wtedy, gdy osoby te w danym roku nie zarobią więcej niż 9 120 zł.

  Wydatki podlegające odliczeniom dzielą się na limitowanie i nielimitowane. Do limitowanych zalicza się: opłacanie przewodników osób niewidomych czy utrzymanie psa asystującego. Maksymalna kwota, którą można odliczyć w tych przypadkach to 2 280 zł.
  Natomiast w przypadku odliczeń nielimitowanych potrącasz od podatku całą kwotę poniesionych wydatków. Do tej grupy zaliczają się: opłaty za tłumacza języka migowego, odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, zakup lub naprawa sprzętu rehabilitacyjnego.

  Na wypadek kontroli z Urzędu Skarbowego trzeba mieć przygotowane dokumenty potwierdzające niepełnosprawność.

 • Ulga na internet – przez dwa lata można odliczyć opłaty za utrzymanie internetu do łącznej kwoty 760 zł. Trzeba jednak pamiętać, że ulga ta obowiązuje tylko wtedy, jeśli nigdy wcześniej z niej nie korzystano. Jeśli umowa z dostawcą jest na Ciebie, a jesteś w związku małżeńskim, możesz przepisać umowę na partnera i prze kolejne dwa lata korzystać z ulgi. Dowody kosztów związanych z internetem należy przechowywać na wypadek kontroli.

 • Ulga na nowe technologie – przysługuje osobom prowadzącym działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (18% i 32%). Ulga wynosi 50% wydatków poniesionych na nowe technologie, takie jak: zakup licencji, oprogramowania, praw autorskich, badań czy know-how. Kwota odliczenia nie może być wyższa niż Twój ubiegłoroczny dochód z działalności. Na wypadek kontroli trzeba mieć dokumentu potwierdzające wysokość poniesionych wydatków i opinię jednostki naukowej o zakupionej technologii.
 • Ulga z tytułu wpłat na IKZE – masz do niej prawo, jeśli posiadasz jedno Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Odliczasz kwotę rocznej składki, jednak suma ta nie może być większa niż 4 750,80 zł. Jeśli Urząd Skarbowy będzie chciał Cię skontrolować, trzeba mu przedstawić dokumenty potwierdzające wpłaty składek.

Powyższe ulgi należy wykazywać w załączniku PIT-O. Natomiast w załączniku PIT-D wpisuje się:

 • Ulgę odsetkową – dla osób spłacających kredyt mieszkaniowy zaciągnięty w latach 2002-2007. Przysługuje Ci, jeśli spłacasz kredyt na budowę lub zakup domu czy mieszkania, jego nadbudowę lub rozbudowę. Odliczeniu podlegają odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty 325 990 zł. A warunkiem skorzystania z ulgi jest zakończenie inwestycji.

Ulgi odliczane od podatku

 • Ulga abolicyjna – przysługuje Ci, jeśli mieszkasz w Polsce, ale zarabiasz za granicą. Od łącznej sumy dochodów polskich i zagranicznych odliczasz kwotę zapłaconą w innym kraju. Pamiętaj jednak, że ulga ta nie obowiązuje w przypadku otrzymywania zarobków z tzw. rajów podatkowych, m.in.: z Makau, Hongkongu, Księstwa Monako, Grenady, Brytyjskich Wysp Dziewiczych.
 • Ulga na dzieci – najpopularniejsza ulga, której wysokość zależy od ilości posiadanych dzieci. Przysługuje na dzieci małoletnie lub do ukończenia przez nie 25. roku życia, jeśli uczą się lub studiują, a ich dochód nie był wyższy w danym roku niż 3 089 zł. Roczna ulga na jedno dziecko wynosi 1 112, 04 zł, jeśli dochód rodzica nie przekroczył 56 000 zł. Na dwoje dzieci, niezależnie od dochodu, można odliczyć 2 224,08 zł, na troje – 4 224,12 zł. Na czwarte i każde kolejne dziecko przysługuje po 2 700 zł. Na wypadek kontroli skarbowej trzeba mieć przygotowane odpisy aktów urodzenia oraz zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły.

Te odliczenia należy wykazać w załączniku PIT-O. Pamiętaj też, że wszystkie dokumenty potwierdzające możliwość skorzystania z danej ulgi, należy przechowywać przez 5 lat – liczonych od końca roku, w którym złożono PIT.

Jak widzisz nawet na podatkach można zaoszczędzić. Wystarczy tylko dokładnie przejrzeć listę ulg i sprawdzić, z których z nich możesz skorzystać. A jeśli jesteś w związku małżeńskim, spore oszczędności może również przynieść wspólne złożenie zeznania podatkowego. 

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję