Czy światem finansów będą rządzić Chiny?

Poziom

Prym od wielu lat, a nawet dekad, wiodą Stany Zjednoczone, ale po piętach coraz mocniej depczą im Chiny. Co z tego może wyniknąć?

Świat stał się globalną wioską. Różne towary, technologie i koncepcje gospodarcze krzyżują się ze sobą wzajemnie i wpływają na losy poszczególnych krajów. Prym od wielu lat, a nawet dekad, wiodą Stany Zjednoczone, ale po piętach coraz mocniej depczą im Chiny. Co z tego może wyniknąć?

Gracz, z którym trzeba się liczyć 

Gospodarka Chin odpowiada za około 35% światowego PKB. Wszystko, co dzieje się w tym kraju ma wpływ na inne rynki – zwłaszcza na te wschodzące czy aspirujące, jak np. Polska. Eksperci nie są zgodni, jedni twierdzą, że gospodarka Chin jest mniejsza niż gospodarka USA – drudzy, że Chiny już ją wyprzedziły. Dane z 2016 roku nie pozostawiają jednak złudzeń. Do największych gospodarek świata należą:

  • USA – PKB (w mln USD): 17 946 996, udział w światowej gospodarce: 24,44%;
  • Chiny – PKB: 10 866 444, udział w światowej gospodarce: 14,80%;
  • Japonia – PKB: 4 123 258, udział w gospodarce światowej: 5,61%;
  • Niemcy – PKB: 3 355 772, udział w gospodarce światowej: 4,57%;
  • Wielka Brytania – PKB: 2 848 755, udział w gospodarce światowej: 3,88%;
  • Francja – PKB: 2 421 682, udział w gospodarce światowej: 3,30%.

Informacje te trzeba jednak traktować jedynie jako szacunkowe. O w 100% wiarygodne dane z Chin nadal jest trudno. Dlatego warto podchodzić do nich z dużą dozą ostrożności.

Kilka słów o chińskiej gospodarce

Wnioski raportu PwC zatytułowanego „Perspektywa długoterminowa. Jak zmieni się gospodarcza hierarchia do 2050 roku?” wskazują, że w najbliższych dekadach najszybciej będą się rozwijać gospodarki azjatyckie. Z kolei mikroekonomiczna prognoza amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (USDA) przewiduje, że w 2030 roku na pierwszym miejscu pod względem wielkości światowych gospodarek nadal będą Stany Zjednoczone. Ale po piętach będą im deptać Chiny i Indie.

Jak to możliwe? To proste. Chiny są wszechobecne na globalnej scenie gospodarczej. Myślą i patrzą perspektywicznie – walczą o rynki zbytu, a także starają się pozyskać sojuszników. Głównym odbiorcą chińskich towarów już od lat są kraje strefy euro. Jeśli więc w tej strefie jest kryzys, odbija się to właśnie na Chinach.

Chiny mają też wielki wpływ na oprocentowanie długów. Jeśli więc chce się pobudzić światową gospodarkę, trzeba się z nimi liczyć. Przykład? Bez Chin, Stany Zjednoczone nie mogłyby sfinansować swojego długu publicznego. Chiny mają bowiem blisko 800 mld dolarów w amerykańskich papierach skarbowych.

Żeby jednak nie było tak kolorowo, trzeba powiedzieć, że zaciąganie długów nie ominęło chińskiego rynku. A ekonomiści szacują, że dług ten będzie w dalszym ciągu rósł. Wzrasta zadłużenie rządu centralnego i władz lokalnych, przedsiębiorstw państwowych i tych prywatnych, a także pojedynczych obywateli.

Na kredyt się reformuje, inwestuje i kupuje – np. mieszkania lub akcje. A jak wiemy, to wszystko szybko może się rozsypać jak domek z kart. Wystarczy, że pęknie bańka spekulacyjna. A hipotetyczny – mamy nadzieję – kryzys w Chinach odczuje cały świat.

Podsumowując, Chiny mało kupują, dużo oszczędzają i dużo się zadłużają. Ich gospodarka zależy od eksportu, ale światowa gospodarka zależy od chińskich pieniędzy. Dlaczego warto, żebyśmy w Polsce patrzyli w tym wschodnim kierunku? Odpowiedzią wydaje się być koncepcja Nowego Jedwabnego Szlaku, dzięki któremu może zostać poprowadzone szybsze od morskiego połączenie Chin i zachodniej Europy. W Polsce Szlak ten miałby przebiegać przez środek kraju, a to dałoby nam nowe ekonomiczne i rozwojowe możliwości. 

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję