Czy Twoje konta internetowe na pewno są bezpieczne?

Poziom

Bankowość internetowa bije obecnie w Polsce rekordy popularności.

Bankowość internetowa bije obecnie w Polsce rekordy popularności. Nic dziwnego – skoro około 80% Polaków posiada dostęp do Internetu, bankowość online staje się pierwszym wyborem w coraz bardziej zabieganym świecie. 

Wygoda, możliwość przeprowadzania transakcji na smartfonach, szybkość realizacji, coraz bardziej przyjazne użytkownikom aplikacje, to wszystko powoduje, że bankowość elektroniczna sukcesywnie zdobywa rynek usług bankowych. Nie można również zapomnieć o usługach dodatkowych i różnego rodzaju promocjach oferowanych przez banki dla użytkowników bankowości online. Wszystko układa się w piękny obrazek, jednak bankowość internetowa musi być oparta o bezpieczeństwo użytkownika.

Zagrożenia bankowości internetowej              

Badania wskazują, że większość użytkowników obawia się o bezpieczeństwo bankowości mobilnej, a co za tym idzie własnych pieniędzy. Jakie zatem są najważniejsze zagrożenia bankowości elektronicznej? To między innymi:

 • włamanie na konto,
 • kradzież danych dostępowych,
 • wirusy potrafiące usunąć zgromadzone środki.

Zabezpieczenia w bankowości mobilnej od strony banku

Banki, wraz z rozwojem technologii, stosują coraz lepsze metody i sposoby zabezpieczenia kont bankowych, jednak na użytkowników również spada ogromna odpowiedzialność. Bezpieczeństwo bankowości internetowej musi zatem być wynikiem wspólnych działań użytkowników i banku. Ofiarami kradzieży czy włamań na konta zostają najczęściej osoby, które nie przykładają większej wagi do bezpieczeństwa bankowości mobilnej i wydaje się, że całą odpowiedzialność za zabezpieczenia bankowości internetowej zrzucają na bank.

Na co należy więc zwrócić uwagę podczas kontaktu z bankiem?

 1. Żaden bank nie wysyła mailingu do klientów z prośbą lub żądaniem podania jakichkolwiek danych logowania.
 2. Wszędzie tam, gdzie konieczne jest zalogowanie się do bankowości online, stosowane są bezpieczne protokoły https (warto zwrócić na to uwagę przy logowaniu, a jeśli strona nie zawiera protokołu https, natychmiast powiadomić bank i policję).

Zasady bezpieczeństwa bankowości elektronicznej

Co robić, aby mieć pewność, że zapewniamy sobie bezpieczeństwo korzystania z bankowości elektronicznej?

 1. Nigdy nie trzymaj swoich danych do logowania zapisanych w jednym miejscu.
 2. Zasłaniaj ręką klawiaturę, wpisując PIN do bankomatu.
 3. Korzystaj jedynie z legalnego oprogramowania, a także regularnie je aktualizuj.
 4. Stosuj najbardziej aktualne wersje oprogramowania antywirusowego, najlepiej aktualizującego się automatycznie.
 5. Korzystaj wyłącznie z własnego sprzętu komputerowego przy wykonywaniu operacji bankowości online.
 6. Regularnie sprawdzaj wyciągi bankowe, szczególnie informacje dotyczące transakcji online, czy dokonanych kartą.
 7. Staraj się nie korzystać z bankowości internetowej w publicznych miejscach, jak np. kafejki internetowe itp.
 8. Po dokonaniu transakcji, koniecznie wyloguj się z konta i poczekaj na informacje o poprawnie przeprowadzonym wylogowaniu.

Bankowość elektroniczna niesie wiele ułatwień, jednak korzystanie z konta internetowegobezpieczeństwo przeprowadzanych transakcji musi być wypadkową wielu zmiennych, z czego najważniejszym jest zawsze rozsądek i ostrożność.

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję