Dobry początek roku na GPW

Poziom

Zyski banków mogą wzrosnąć o ok. 10%, i to niezależnie od poziomu stóp procentowych.

  • Warszawska giełda notuje udany początek roku; motorem wzrostu są m.in. banki, których sytuacja fundamentalna wskazuje na wzrost zysków.
  • W 2018 r. ważne będzie selektywne podejście do sektorów i spółek, zwłaszcza w segmencie mniejszych spółek.

Początek roku na warszawskiej giełdzie jest dobry, pierwsze sesje przyniosły wzrosty. Wyróżnia się szczególnie sektor bankowy. Dzieje się tak z dwóch względów. Po pierwsze, analiza fundamentalna wskazuje, że ich zyski mogą wzrosnąć o ok. 10%, i to niezależnie od poziomu stóp procentowych. Natomiast oczekiwania na powrót inflacji, wzrost cen surowców i w konsekwencji podwyżki stóp procentowych to drugi powód, który skłania inwestorów do kupna akcji banków. Dlatego drożeje np. Alior, BZ WBK czy ING. W niełasce z kolei znaleźli się windykatorzy: Kruk i Getback. Szczególnie ten pierwszy, którego wstępne wyniki za 2017 r. rozczarowały, ciąży notowaniom indeksu średnich spółek, gdyż ma duży udział w mWigu40. Natomiast duże spółki odzieżowe, czyli CCC i LPP, radzą sobie dobrze.

Ta druga przebiła na chwilę poziom 10 tys. zł za akcję, na co wpływ mogło mieć m.in. kupowanie akcji przez inwestora, który redukował swoją pozycję krótką na tej spółce. W przypadku wielu małych spółek, notowania odbijają po większych spadkach w 2017 r., ale to nie znaczy, że ich sytuacja fundamentalnie się poprawiła. To kolejne przypomnienie o znaczeniu selektywnego podejścia do spółek i sektorów w procesie inwestycyjnym. Na świecie dobry początek roku notuje Rosja. Notowania ropy powyżej 60 dolarów służą tamtejszym spółkom. Natomiast pierwsze sesje 2018 r. to pewna zadyszka akcji tureckich, po udanym 2017 r.

Pojawiają się głosy, że 2018 r. to będzie rok rotowania od akcji tureckich do rosyjskich. Moskiewskie indeksy mogą mieć udany rok, nie tylko ze względu na ceny ropy, ale również zbliżające się Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej. Władzom Kremla będzie zależało, żeby przed turniejem i w czasie jego trwania w świat nie szły złe informacje.

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję