Duży popyt na dług

Poziom

Niski odczyt marcowej inflacji w Polsce mocno zaskoczył. Jest niemal pewne, że co najmniej do połowy 2019 r. Rada Polityki Pieniężnej nie podniesie stóp procentowych.

  • Zagadka niskiej inflacji
  • Niskie rentowności polskich 10-latek

Niski odczyt marcowej inflacji w Polsce (1,3% r/r) mocno zaskoczył i po najnowszych danych makroekonomicznych jest niemal pewne, że co najmniej do połowy 2019 r. Rada Polityki Pieniężnej nie podniesie stóp procentowych. Zagadką pozostaje niska inflacja, bo w teorii powinna ona rosnąć: odnotowujemy przecież wzrost konsumpcji oraz wzrost wynagrodzeń przy spadającym bezrobociu.

Na rynku obligacji widać bardzo duży popyt na polskie papiery skarbowe. Obligacje o krótkich terminach zapadalności i zmiennokuponowe są chętnie kupowane przez krajowe banki z uwagi na możliwość optymalizowania podatku bankowego. Z kolei rentowności polskich skarbowych 10-latek zeszły do poziomów obserwowanych ostatnio w 2016 r., testując poziom 3%. Dzieje się to za sprawą dobrej sytuacji fiskalnej i wysokiego poziomu zaspokojenia potrzeb pożyczkowych Skarbu Państwa na ten rok (co powodować będzie niższą podaż obligacji w dalszej części roku).

Dalszy kierunek wyznaczą jednak wydarzenia za oceanem. Różnica w oprocentowaniu skarbowych obligacji Polski i USA staje się coraz mniejsza i inwestorzy zagraniczni mogą mieć coraz mniej powodów, by inwestować w polski dług.

Tymczasem 10-letnie obligacje amerykańskie wyceniane są tak, jakby do końca roku stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych miały wzrosnąć jeszcze dwa razy. Nie jest jednak wykluczone, że Rezerwa Federalna zasygnalizuje większy niż obecnie oczekiwany wzrost stóp procentowych, zwłaszcza jeśli dane napływające z rynku pracy i odczyty inflacyjne będą sygnalizować mocne ożywienie gospodarcze.

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję