Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego

Poziom

Najważniejszą i zarazem najbardziej skuteczną metodą na zminimalizowanie ryzyka inwestycji na giełdzie jest dywersyfikacja portfela papierów wartościowych.

Inwestowanie na giełdzie nierozerwalnie związane jest z ryzykiem. I chociaż nie ma skutecznych sposobów na całkowite wyeliminowanie ryzyka z gry na giełdzie, istnieją sposoby na realne ograniczenie jego występowania. Najważniejszą i zarazem najbardziej skuteczną metodą na zminimalizowanie ryzyka inwestycji na giełdzie jest dywersyfikacja portfela papierów wartościowych.

Czym jest dywersyfikacja portfela?

Pod pojęciem dywersyfikacji portfela nie kryje się nic innego, jak racjonalne zróżnicowanie asortymentu instrumentów finansowych, w które inwestujemy swoje środki. Myśląc o portfelu inwestycyjnym, dywersyfikacja powinna być rozumiana jako podział inwestycji pod względem:

  • rodzaju rynku,
  • branży,
  • geografii.

Innym sposobem dywersyfikacji portfela inwestycyjnego jest podział inwestycji ze względu na horyzont czasowy. Polega to na rozłożeniu inwestycji na długo i krótkoterminowe. Dywersyfikacja portfela papierów wartościowych powinna zatem obejmować jak najbardziej zróżnicowane instrumenty, w taki sposób, aby ograniczyć ryzyko straty środków w przypadku nagłego załamania się danej gałęzi gospodarki.

Ile i jakie instrumenty zaliczyć do zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego?

W literaturze przedmiotu pojawia się bardzo wiele „wytycznych” dotyczących skali dywersyfikacji. Nie ma jednak jednego, sztywnego podziału na ilość różnego rodzaju instrumentów w danym portfelu. Uznaje się jednak, że prawidłowo zdywersyfikowany portfel inwestycyjny powinien zawierać od minimum kilku do około 20 udziałów różnych spółek, przy założeniu maksymalnej ilości trzech spółek na branżę. Podział i ilość udziałów jest jednak kwestią indywidualną. Dywersyfikacja portfela papierów wartościowych powinna przede wszystkim mieć na uwadze maksymalne ograniczenie ryzyka inwestycyjnego.

Jakie są minusy dywersyfikacji portfela inwestycyjnego?

Planując inwestycje na giełdzie, należy dokładnie przemyśleć dywersyfikację portfela inwestycyjnego w celu ograniczenia ryzyka. Pamiętać jednak należy o zasadniczej zależności. Im mniejsze ryzyko, tym mniejsza oczekiwana stopa zwrotu.

Korzyści dywersyfikacji portfela

Odpowiednia dywersyfikacja powinna zapewnić duże zyski z inwestycji oraz ochronę zainwestowanego kapitału, przy jednoczesnym niewielkim ryzyku straty. Podział na poszczególne instrumenty w portfelu jest kwestią indywidualną, jednak jak mówi stare angielskie powiedzenie „Nie wkładaj wszystkich jaj do jednego koszyka”, warto zatem, dla osiągnięcia satysfakcjonujących wyników, zwrócić uwagę na odpowiednie rozróżnienie inwestycji.

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję