Ekonomia dzielenia się

Poziom

Model biznesowy, który ostatnimi czasy nie tylko zyskał na popularności, ale stał się przede wszystkim prawdziwą żyłą złota.

Model biznesowy, który ostatnimi czasy nie tylko zyskał na popularności, ale stał się przede wszystkim prawdziwą żyłą złota. Bywa krytykowany przez ekspertów, twierdzących, że takie firmy jak Uber czy Airbnb nie mają nic wspólnego z prawdziwą ideą ekonomii współdzielenia.

Czym tak naprawdę jest ekonomia współpracy?

Ekonomia współpracy lub inaczej ekonomia dzielenia się (z ang. sharing economy), to bezpośrednia wymiana dóbr i usług między konsumentami, którzy komunikują się przez serwisy internetowe i aplikacje mobilne. Według jednych może mieć wyłącznie charakter non-profit, według drugich zaklasyfikować należy do niej również działania o profilu komercyjnym. Pojawia się pytanie: a jak jest rzeczywiście?

Specjaliści chyba nigdy nie zgodzą się, co do jednej klarownej definicji ekonomii współpracy. Wydaje się jednak, że zjawisko to jest już na tyle szerokie i popularne, że wszelką działalność związaną z wypożyczaniem i wynajmem krótkookresowym czy dzieleniem się zasobami, należy wiązać właśnie z sharing economy.

Co moje, to Twoje – czyli jak to działa?

Z modelu biznesowego ekonomii dzielenia się korzystają już takie branże, jak: turystyka, hotelarstwo, IT, transport czy edukacja. Co spowodowało nasilenie tego zjawiska? Co jest jego przyczyną?

 • Rozwój nowoczesnych technologii
 • Pojawienie się na masową skalę smartfonów
 • Potrzeba zmniejszenia zużycia surowców i odciążenia środowiska naturalnego
 • Osłabienie więzi rodzinnych i sąsiedzkich – trudności w uzyskaniu pomocy od najbliższych

Przykładów firm działających w tym obszarze jest naprawdę wiele. Biorąc pod uwagę współpracujące ze sobą podmioty, wyróżnia się następujące modele współpracy:

 • P2P – relacja osoba prywatna + osoba prywatna
 • B2B – relacja firma + firma
 • P2B – relacja osoba prywatna + firma
 • B2P – relacja firma + osoba prywatna

A jak to wygląda w rzeczywistości? Przykładowo, firma Airbnb umożliwia wynajmowanie i udostępnianie miejsc noclegowych w prywatnych domach. Uber kojarzy ze sobą osoby chcące odbyć podróż z prywatnymi kierowcami. BlaBlaCar pozwala na wyszukiwanie osób, które jadą w tym samym kierunku – można znaleźć miejsce w czyimś samochodzie lub zabrać kogoś ze sobą. Ktoś pewnie zapyta: „Czy to się opłaca”? Jeszcze jak! Na potwierdzenie tego argumentu wystarczy przytoczyć fakt, że obecna wartość rynkowa Airbnb jest wyższa od wartości całej sieci hoteli Marriott – mimo, że Airbnb działa od 2008 roku, a Marriott od 1927.

Zalety i wady sharing economy

Zalety

 • Ograniczenie konsumpcji osobistej
 • Oszczędności – tańsze wakacje, przejazdy czy nocleg
 • Obniżenie kosztów transakcyjnych
 • Rozszerzenie zasięgu handlu
 • Możliwość poznania nowych osób
 • Wsparcie małych firm

Wady

 • Niedostosowanie przepisów krajowych do tego modelu biznesowego
 • Niejasna sytuacja z odprowadzaniem podatków
 • Narastanie szarej strefy
 • Często negatywna konkurencja – np. Uber vs. taksówkarze
 • Ograniczenie dostępności – tylko dla osób korzystających z Internetu i konkretnych aplikacji

W dzisiejszych czasach zmiana modeli biznesowych jest już w zasadzie koniecznością i zdają sobie z tego sprawę różne gałęzie gospodarki. Nie wydaje się więc, żeby ekonomia dzielenia się przeżyła nagły kryzys i spadek dochodów. Pewnym jest natomiast, że w niedługim czasie poszczególne państwa jak i wspólnota Unii Europejskiej zajmą się utworzeniem podstaw prawnych i uregulowań w tym zakresie. Ale czy to nie spowoduje wzrostu cen usług? Czas pokaże! 

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję