Europejscy inwestorzy nie boją się Brexitu

Poziom

Nie można wykluczyć negatywnych skutków Brexitu dla gospodarek strefy euro w przyszłości, ale obecnie inwestorzy w Europie nie widzą bezpośredniego zagrożenia.

W USA i Europie spółki energetyczne ponownie zawodzą Na świecie trwa sezon publikacji wyników finansowych spółek za II kwartał 2016 r. W Stanach Zjednoczonych przychody oraz zyski spółek są jak dotąd lepsze od oczekiwań analityków, a odsetek pozytywnych zaskoczeń najwyższy od 2009 r. Jest to w dużej mierze efekt niskich oczekiwań.

W rzeczywistości zyski amerykańskich spółek kurczą się kolejny kwartał z rzędu. Największym winowajcą są ponownie spółki energetyczne, chociaż i bez nich indeks szerokiego rynku zanotowałby spadek zysków o 2%. W Europie sytuacja prezentuje się lepiej, jednak również tu raporty spółek energetycznych zaniżają całościowe wyniki.

Pozytywnie na tle indeksu paneuropejskiego prezentuje się strefa euro, gdzie zyski spółek wzrosły o 2% (jest to jedyny z większych rynków rozwiniętych, który pokazuje wzrost zysków). Fakt ten oraz otrząśnięcie się z pierwszych negatywnych reakcji na Brexit spowodowały, że w ostatnich dniach indeksy giełdowe w Europie zachowują się lepiej na tle świata. Brexit – burza w szklance wody? Dobre nastroje inwestorów na europejskich parkietach mają jeszcze inne źródła.

Są nimi niezłe odczyty wskaźników wyprzedzających PMI, które pokazują oczekiwania co do przyszłej koniunktury gospodarczej. Sugerują, że przynajmniej w najbliższym czasie konsekwencje Brexitu dla Europy kontynentalnej będą dużo łagodniejsze, niż się pierwotnie obawiano. Jedynie w Wielkiej Brytanii wskaźnik PMI dla przemysłu i usług spadł w lipcu do 47,7 punktu, osiągając najniższą wartość od ponad 7 lat. Nie można wykluczyć negatywnych skutków Brexitu dla gospodarek strefy euro w przyszłości, ale obecnie inwestorzy w Europie nie widzą bezpośredniego zagrożenia.

Bank Japonii rozczarował Ostatnie posiedzenie Banku Japonii mogło nieco rozczarować inwestorów. Wbrew oczekiwaniom, japoński bank centralny nie zdecydował się na obniżkę stopy procentowej (która pozostaje na poziomie -0,1%) ani na zwiększenie skali skupu obligacji rządowych o wartości ok. 80 bln jenów. Trzeba jednak wyraźnie powiedzieć: inwestorzy ustawili poprzeczkę bardzo wysoko i można było się spodziewać, że Bank Japonii nie sprosta ich oczekiwaniom. Warto jednocześnie przypomnieć, że to już kolejna decyzja banku centralnego, która w ostatnim czasie zawiodła.

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję