Europejski rynek akcji - film

Poziom

W ostatnich tygodniach w zauważalny sposób zmieniliśmy nasze postrzeganie europejskich spółek.

https://youtu.be/3G7XfSwNLpc

W ostatnich tygodniach w zauważalny sposób zmieniliśmy nasze postrzeganie europejskich spółek. Co się zmieniło i co wpłynęło na wzrosty kursów europejskich indeksów? Przede wszystkim dwa czynniki, osłabienie Euro wobec Dolara i wzrosty cen ropy naftowej.

Co wpłynęło na umocnienie amerykańskiej waluty? Były to dwa czynniki. Pierwszy z nich nie był nowy, jest to polityka amerykańskiej rezerwy federalnej, która kontynuuje ścieżkę podwyżek stóp procentowych. W tym roku oczekujemy trzech – czterech podwyżek stóp, w roku kolejnym następnych co oznacza, że inwestowanie w amerykańskie aktywa stanie się bardziej opłacalne.

Drugim czynnikiem są wzrosty rentowności amerykańskich obligacji, które obecnie wynoszą 3,11% - jest to wartość nieobserwowana od ponad siedmiu lat, co więcej przebiły one trzydziestoletni trend spadkowy, obserwowany tak naprawdę od początku lat 90.

W momencie kiedy euro się osłabia a dolar umacnia, dla inwestorów ze Stanów Zjednoczonych inwestycja w Europie jest, mówiąc kolokwialnie, tańsza. Mogą za tą samą ilość dolarów kupić więcej aktywów europejskich.

Jeśli chodzi o korporacje z Europy Zachodniej, są to najczęściej globalne przedsiębiorstwa, które dużą część swojej produkcji eksportują do innych regionów świata, gdzie najczęściej walutą rozliczeniową jest dolar. W momencie kiedy euro jest słabsze to towary europejskie są, mówiąc znowu kolokwialnie, tańsze, co przekłada się na wzrost sprzedaży europejskich spółek i uzyskiwane przez nie wyniki.

Reakcję europejskich indeksów na mocnego dolara mogliśmy obserwować już od ostatnich kilku tygodni, kiedy niemiecki DAX albo francuski CAC 40 umocniły się o ponad 10% od marcowych dołków. W naszym odczuciu mocniejszy dolar będzie utrzymywał się w perspektywie najbliższych kilku tygodni, co będzie również przekładało się na pozytywne postrzeganie europejskich rynków akcji w najbliższych miesiącach.

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję