Firmy rodzinne – jak uniknąć sporów?

Poziom

Mówi się, że z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach. Jednak, gdy w grę wchodzi biznes, musisz spróbować się dogadać i załagodzić powstałe konflikty.

Mówi się, że z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach. Jednak, gdy w grę wchodzi biznes, musisz spróbować się dogadać i załagodzić powstałe konflikty. Jak to zrobić i czy to w ogóle możliwe? Odpowiedzi szukaj w artykule.

Nie być jak Dasslerowie

Historia braci Dassler już od lat krąży jako anegdota. Rudolf i Adolf Dassler produkowali buty sportowe, ale konflikty pomiędzy nimi i ich żonami doprowadziły do rozpadu przedsiębiorstwa. Po tej sytuacji założyli konkurujące ze sobą firmy – Adidas i Puma.

Tego typu spory w firmach rodzinnych są niezwykle częste. Bliskie relacje i więzy krwi wpływają na emocje, jakie pojawiają się pomiędzy zarządzającymi biznesem. Dzieci czują się niedocenione lub są zmuszane do przejęcia interesu, współmałżonek narzeka na swoje zarobki, a autorytarny założyciel firmy prowokuje kolejne konflikty. Powodów i przyczyn sporów może być naprawdę wiele. Jakie są te najważniejsze?

Przyczyny konfliktów

Najwięcej problemów pojawia się najczęściej podczas tzw. sukcesji, czyli przejęcia władzy przez dzieci. To wtedy zderza się ze sobą wizja młodego i starszego pokolenia – niekoniecznie spójna i nakierowana na te same priorytety. Ale przyczyn sporów może być znacznie więcej.

  • Faworyzowanie jednego z dzieci przy przejęciu sterów firmy – trzeba rozmawiać z potomkami o tym, czy w ogóle chcą pełnić funkcje zarządcze. Jeśli jedno z nich chce, a drugie wiąże swoją przyszłość z inną branżą, sprawa rozwiązania. Jeśli jednak oboje myślą o przejęciu władzy, zastanów się nad sprawiedliwym podziałem. Dzięki temu unikniesz konfliktów i niepotrzebnych negatywnych emocji.
  • Nieuprawnione zróżnicowanie pensji wśród członków rodziny – trzeba ustalić jasne zasady wynagrodzenia oraz sposób podziału udziału. Wszystko powinno być przejrzyste i potwierdzone odpowiednimi umowami.
  • Nieporozumienia związane z prowadzeniem firmy – może tu chodzić o działania operacyjne, marketingowe lub ogólną strategię biznesową. Odmienna wizja rozwoju biznesu to przyczyna wielu poważnych konfliktów. W takim wypadku często potrzebny jest mediator, który ułatwi rozwiązanie problemu.
  • Problem ze znalezieniem kandydata na stanowisko zarządcze – pojawia się wtedy, gdy dzieci widzą swoją przyszłość zupełnie gdzie indziej. W taki wypadkach rodzice prowadzący firmę mają im za złe, że nie poczuwają się do przejęcia obowiązków. Dlatego w firmach rodzinnych najważniejsze są – rozmowa i obustronny przepływ informacji.

Sposoby rozwiązywania sporów

Aby firma mogła prężnie funkcjonować, trzeba jak najszybciej zakończyć wszystkie kłótnie i konflikty, które prowadzą do jej destabilizacji. Jak to zrobić?

  • Prowadzić bieżącą dyskusję na temat wszystkich problemów.
  • Kiedy sytuacja tego wymaga – poprosić o pomoc mediatora.
  • Spisać dokumenty, w których czarno na białym określony jest podział obowiązków, udziałów i pensji.
  • Pomyśleć o stworzeniu tzw. konstytucji rodziny, czyli dokumentu chroniącego interesy wszystkich zainteresowanych. W takiej konstytucji określony jest też plan działania na najbliższe lata oraz wskazane są kwestie własności i zarządzania.

Kłótnie i konflikty w rodzinach były, są i będą. Zarówno w tych, które prowadzą razem interesy, jak i w tych, które wiążą jedynie stosunku prywatne. Nie ma jednego uniwersalnego sposobu pozwalającego ich uniknąć, ale wydaje się, że najważniejsza jest rozmowa. Dzięki niej można uniknąć wielu niepotrzebnych konfliktów, które nie tylko popsują atmosferę, ale mogą też trwać przed wiele długich lat.

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję