Fundusze obligacji bez tajemnic

Poziom

Przyjrzyj się dokładnie, w co chcesz zainwestować i dowiedz się, czy to Ci się naprawdę opłaca!

Inwestujesz? Chcesz zdywersyfikować swój portfel i zastanawiasz się nad ulokowaniem kapitału w fundusze obligacji? Przyjrzyj się dokładnie, w co chcesz zainwestować i dowiedz się, czy to Ci się naprawdę opłaca!

Typy obligacji

  • Skarbowe – najbardziej znane papiery, emitowane przez Skarb Państwa. Uważane za jedną z najbezpieczniejszych form inwestycji.
  • Korporacyjne – bardzo dynamiczny rynek, niezwykle interesujący dla inwestorów detalicznych. Emitowane przez spółki. Oprocentowanie jest oparte o jedną ze stawek WIBOR – 3M/6M i jest powiększane o określoną marżę.
  • Komunalne – uważane za jedną z bezpieczniejszych form aktywów, są emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego: miasta, gminy, powiaty czy województwa. Najczęściej są nabywane przez banki. Niska płynność – dlatego nie zaleca się ich pojedynczym inwestorom.
  • Spółdzielcze – emitowane przeważnie przez banki spółdzielcze. Wiele z tych papierów jest notowanych poniżej wartości nominalnej – sytuacja ta odzwierciedla niepewną sytuacją na rynku, powstałą po upadłości największego podmiotu branży – SK Banku. Obecnie segment ten jest obarczony podwyższonym ryzykiem.

Fundusze obligacji

Należą do funduszy inwestycyjnych, a więc są formą wspólnego inwestowania, polegającą na zbiorowym lokowaniu środków, wpłaconych przez uczestników funduszu.

Większość specjalistów twierdzi, że inwestowanie w obligacje jest dużo bardziej przewidywalne niż inwestowanie w akcje. Czy zatem fundusze obligacji są całkowicie bezpieczne? Obiektywnie rzecz biorąc, każda inwestycja niesie za sobą mniejsze bądź większe ryzyko. Dlatego zawsze warto zasięgnąć rady eksperta, który przeprowadzi Cię przez wszystkie zawiłości świata finansów.

Co trzeba wiedzieć?

Zanim udasz się do specjalisty, spróbuj uzbroić się w garść podstawowych informacji, które pozwolą Ci na w miarę swobodną rozmowę z przedstawicielem danego funduszu czy instytucji.

Poniżej przedstawiamy listę pytań, na które warto poznać odpowiedzi zanim zdecydujesz się na inwestycję.

  1. Z jakich instrumentów składa się portfel funduszu?
  2. Jaki był jego najlepszy i najgorszy wynik historyczny?
  3. Od ilu lat fundusz funkcjonuje na rynku i jakie ma doświadczenie?
  4. Ile wyniosą opłaty, czyli jak wysokie będą koszty zarządzania Twoją inwestycją?

Decydując się na ulokowanie swoich środków w funduszach obligacji, pamiętaj, że minimalny czas tej inwestycji to 2-3 lata. Jeśli nie stać Cię na większe ryzyko, wybieraj spośród funduszy operujących na rynku obligacji skarbowych, a te korporacyjne zostaw na lepsze czasy.

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję