Globalny apetyt na akcje nie maleje

Poziom

Plany prezydenta Trumpa, wybory we Francji czy ponowne tarcia między Grecją a MFW należy traktować w kategoriach szumu politycznego, który nie ma w tej chwili większego wpływu na rynek.

Po zwycięstwie Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA rozpoczął się prawdziwy rajd sektorów cyklicznych. Akcje firm z sektorów: bankowego, energetycznego i przemysłowego zanotowały od tamtego czasu wyraźne wzrosty. To całkowicie zrozumiałe.

Zazwyczaj gdy prezydentem USA jest republikanin, mamy do czynienia z poluzowaniem regulacji na rynku finansowym, co sprzyja m.in. bankom czy innym instytucjom finansowym. Po okresie solidnego wzrostu sektory cykliczne zasłużyły na odpoczynek. Pałeczkę wzrostów przejęły od nich spółki defensywne, takie jak telekomy czy firmy z branży użyteczności publicznej.

Polityczny szum nieszkodliwy

Plany Donalda Trumpa, wybory we Francji czy ponowne tarcia między Grecją a Międzynarodowym Funduszem Walutowym – to wszystko należy traktować w kategoriach szumu politycznego, który nie ma w tej chwili większego wpływu na rynek. Wszystko dzięki świetnemu sentymentowi do akcji, który ma swoje oparcie w danych makroekonomicznych i wynikach finansowych spółek w USA, Europie i Japonii.

Rekordowe zyski w Japonii

Strefa euro niewiele gorsza. Dobrym narzędziem do porównywania zysków wypracowanych przez spółki na różnych rynkach jest wskaźnik EPS (zysk przypadający na jedną akcję). Jeśli porównamy IV kwartał 2016 z IV kwartałem 2015 roku, to zagregowany wzrost EPS (na dzień 7 lutego) dla spółek w USA wyniósł 6%, w Europie 8% (w samej strefie euro aż 14%), a w Japonii 15%.

Według JP Morgan wzrost wskaźnika w Japonii jest największy, odkąd instytucja ta zaczęła gromadzić na ten temat dane, czyli od 2009 roku. Poprawiające się zyski spółek i silne fundamenty gospodarcze to recepta na giełdowe wzrosty. Nic dziwnego, że wśród inwestorów panuje optymizm, a akcje co lepszych spółek rozchodzą się jak ciepłe bułeczki.

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję