Gwałtowna zniżka cen złota

Poziom

Poniedziałkowa sesja na rynkach metali szlachetnych była wyjątkowo słaba.

Poniedziałkowa sesja na rynkach metali szlachetnych była wyjątkowo słaba. Notowania złota spadły o 1,7%, a wraz z nimi w dół osunęły się ceny pozostałych kruszców – jeszcze dotkliwiej zniżkę odczuli inwestorzy na rynku srebra (-2,9%) oraz platyny (-2,3%). Jedynie notowania palladu zakończyły poniedziałkową sesję na niewielkim plusie.

Notowania cen złota, 1TYG, źródło: Teletrader.com

To, że strona popytowa na rynku złota jest słaba, widać było już po ostatnich reakcjach cen tego kruszcu na zachowanie amerykańskiego dolara. Wartość waluty Stanów Zjednoczonych w poprzednim tygodniu wyraźnie spadła, podczas gdy na inwestorach na rynku złota nie zrobiło to wrażenia – tymczasem negatywna korelacja wartości USD i cen złota powinna być pretekstem do zwyżek cen złota. Cena żółtego kruszcu zakończyła miniony tydzień na minusie, co samo w sobie było prognostykiem dalszych zniżek.

Poniedziałkowa sesja doprowadziła notowania złota do najniższego poziomu od ponad siedmiu tygodni, a jednocześnie do ważnego technicznego poziomu wsparcia w okolicach 1217-1218 USD za uncję – czyli poziomu, który zatrzymał przecenę właśnie w pierwszej połowie maja tego roku. We wtorek rano obserwujemy delikatne odbicie cen złota w górę, jednak w obliczu trwającego Święta Niepodległości w Stanach Zjednoczonych, wtorkowa sesja powinna charakteryzować się ograniczoną aktywnością inwestorów i mieć niewielkie znaczenie. Interesująco może być jednak w kolejnych dniach, gdyż testem siły niedźwiedzi powinno być wspomniane wsparcie wyznaczone przez majowe minimum, które być może zostanie pokonane.

Po tak wyraźnej zniżce w poniedziałek, nastroje na rynku fizycznego złota w Azji są mieszane. Sprzedawcy w Singapurze i Hong Kongu deklarują, że spadek cen zachęcił wielu inwestorów do kupowania metali szlachetnych w formie monet, sztabek czy biżuterii. Jednak z drugiej strony, w krajach azjatyckich (głównie w Chinach) istnieje spora grupa inwestorów, którzy kupowali złoto po gwałtownych spadkach już 4 lata temu – i dziś wyprzedają oni ten surowiec, rozczarowani dalszymi zniżkami cen.

Paweł Grubiak, Prezes Zarządu, Doradca Inwestycyjny w Superfund TFI, 2017.07.04

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję