Huragany i OPEC w centrum uwagi na rynku ropy

Poziom

Po piątkowej dynamicznej zniżce notowań ropy naftowej, początek nowego tygodnia przyniósł uspokojenie nastrojów.

Po piątkowej dynamicznej zniżce notowań ropy naftowej, początek nowego tygodnia przyniósł uspokojenie nastrojów. Poniedziałkowa sesja zakończyła się na plusie, aczkolwiek odbicie było zdecydowanie silniejsze na rynku amerykańskiej ropy naftowej WTI, gdzie zwyżka wyniosła 1,2%, niż na rynku europejskiej ropy Brent, gdzie notowania wzrosły zaledwie o 0,1%.

Notowania cen ropy WTI, 1M, źródło: Teletrader.com

Notowania cen ropy Brent, 1M, źródło: Teletrader.com

W ostatnich tygodniach przeważającym tematem na globalnym rynku ropy naftowej była sytuacja w Stanach Zjednoczonych, a dokładniej – kondycja tamtejszej branży naftowej po uderzeniu huraganu Harvey. Huragan faktycznie przyczynił się do zaburzeń w działalności południowoamerykańskich rafinerii, a co za tym idzie, do spadku popytu na ropę naftową, wzrostu jej zapasów oraz spadku produkcji paliw. W rezultacie, cena ropy naftowej pod koniec sierpnia spadła.

Inwestorzy wykorzystali tę zniżkę na zakupy – jak pokazały oficjalne dane CFTC, w pierwszych dniach września inwestorzy instytucjonalni zwiększali długie pozycje na rynku ropy naftowej, wierząc w szybką normalizację sytuacji w amerykańskiej branży naftowej. To odbiło się na cenie ropy naftowej poprzez  dynamiczny jej wzrost, który został zatrzymany właśnie pod koniec poprzedniego tygodnia. Kolejne huragany nie powinny już być tak istotne dla amerykańskiej branży naftowej jak Harvey.

Tymczasem w bieżącym tygodniu na nowo rozbudziły się dyskusje dotyczące możliwości przedłużenia porozumienia dotyczącego ograniczenia produkcji ropy naftowej, wprowadzonego przez większość krajów OPEC oraz kilka krajów non-OPEC na przełomie listopada i grudnia 2016 r. i przedłużonego w czerwcu tego roku. Porozumienie to obowiązuje do marca 2018 r., ale pojawiają się już głosy ze strony przedstawicieli OPEC, że może ono zostać przedłużone na kolejne miesiące. Kartel w ten sposób chce powstrzymać notowania ropy naftowej przed dalszymi spadkami – jednak może to być trudne, ponieważ dotychczas to porozumienie nie zdołało doprowadzić do zwyżek notowań ropy naftowej ani nawet do stabilizacji cen.

Paweł Grubiak, Prezes Zarządu, Doradca Inwestycyjny w Superfund TFI., 2017.09.12

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję