Indeksy na GPW w Warszawie cz. 2 

Poziom

W części drugiej skupimy się na indeksach dedykowanych poszczególnym branżom.  

W pierwszej części naszego artkułu przedstawiliśmy główne indeksy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W części drugiej skupimy się na indeksach dedykowanych poszczególnym branżom. Monitorując dokładnie ich notowania, możesz zorientować się w sytuacji danego sektora i zainwestować w te gałęzie gospodarki, które są najbardziej perspektywiczne.

Indeksy sektorowe

 • WIG-banki – indeks, w którego skład wchodzą spółki sektora bankowego. Po raz pierwszy został obliczony 31 grudnia 1998 roku w oparciu o metodologię indeksu WIG, a więc z uwzględnieniem dywidend i praw poboru.
 • WIG-budownictwo – indeks dochodowy, który notuje spółki należące do sektora budowlanego. Obliczany, podobnie jak indeks WIG-banki, od 31 grudnia 1998 roku.
 • WIG-chemia – indeks, dzięki któremu można sprawdzić efektywność inwestowania w sektor chemiczny. Obliczany od 19 września 2008 roku, ma w swoim portfelu takie przedsiębiorstwa, jak: CIECH, Grupa Azoty czy Polwax.
 • WIG-energia – w jego skład wchodzą spółki sektora energetycznego, np.: PGE Polska Grupa Energetyczna, Tauron Polska Energia, Enea czy Inter RAO Letuva. Należy do indeksów typu dochodowego i jest obliczany od 4 stycznia 2010 roku.
 • WIG-górnictwo – indeks, w którego portfelu znajdują się spółki związane z górnictwem, np. KGHM, JSW czy Bogdanka. Po raz pierwszy został obliczony 31 grudnia 2010 roku.  
 • WIG-informatyka – od 31 grudnia 1998 roku odnotowuje wartości spółek sektora informatycznego, a w jego skład wchodzą m.in.: Asseco Poland, Sygnity, CI Games, Talex i Betacom.
 • WIG-leki – w skład tego indeksu wchodzą przedsiębiorstwa zajmujące się farmaceutykami, a mówiąc konkretniej, produkcją leków, np.: Bioton, Cormay czy Sopharma. Za datę bazową indeksu uznaje się 30 grudnia 2016 roku.
 • WIG-media – gromadzi spółki z branży medialnej, m.in.: K2 Internet, Muzę, Agorę czy KINOPOL. Indeks ten jest obliczany od 31 grudnia 2004 roku.
 • WIG-motoryzacja – składa się z ośmiu spółek zajmujących się branżą motoryzacyjną: Inter Cars, Sanok Rubber Company, Uniwheels, AC, Firma Oponiarska Dębica, Auto Partner, Inter Groclin Auto oraz Fota. Indeks ten zadebiutował na giełdzie 30 grudnia 2016 roku.
 • WIG-nieruchomości – indeks odnotowujący spółki związane z branżą deweloperską. W jego skład wchodzą m.in.: J.W. Construction, ED Invest, Lokum czy Marvipol. Indeks jest obliczany od 15 czerwca 2007 roku.
 • WIG-odzież – w portfelu tego indeksu znajdują się spółki zarówno z sektora odzieżowego, jak i kosmetycznego, np. CCC, Bytom, Miraculum, Lubawa czy LPP. Indeks ten zadebiutował na giełdzie 30 grudnia 2016 roku.
 • WIG-paliwa – indeks, który skupia przedsiębiorstwa zajmujące się paliwami i gazem, np. LOTOS, PGNiG czy PKN Orlen. Datą bazową indeksu jest 31 grudnia 2005 roku.
 • WIG-spożywczy – notuje spółki zaliczane do szeroko pojętego sektora spożywczego, m.in.: Indykpol, Marie Brizard Wine & Spirits, Wawel czy Zakłady Mięsne Henryka Kania. Indeks ten zadebiutował na GPW w Warszawie 31 grudnia 1998 roku.
 • WIG-telekomunikacja – indeks ten skupia przedsiębiorstwa zajmująca się telekomunikacją, np.: Cyfrowy Polsat, Netia czy Orange Polska. Wskaźnik po raz pierwszy został obliczony 31 grudnia 1998 roku.

Dzięki analizie poszczególnych spółek w indeksach, możesz porównać ich kondycję, a także ocenić, która z nich jest niedowartościowana, a która przewartościowana. Taka wiedza pozwoli Ci na efektywniejsze inwestowanie, a tym samym na większe zyski. 

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję