Inteligencja finansowa. Dobra i zła wiadomość

Poziom

Zła wiadomość jest taka, że większość z nas nie spotkała się z pojęciem inteligencji finansowej. Dobra − każdy może ją w sobie wykształcić. Jak? Poznaj moją receptę!

Zła wiadomość jest taka, że większość z nas nie spotkała się z pojęciem inteligencji finansowej. Dobra − każdy może ją w sobie wykształcić. Jak? Poznaj moją receptę!

Rozpoznając i rozumiejąc emocje innych ludzi, potrafimy skuteczniej ułożyć sobie z nimi relacje, a w konsekwencji mieć bardziej udane życie. O osobach, które to umieją, mówi się, że mają doskonale rozwiniętą inteligencję emocjonalną. Podobnie jest z inteligencją finansową − im wyższą mamy, tym lepiej sobie radzimy w zarządzaniu pieniędzmi i w ich skutecznym i bezpiecznym pomnażaniu.

Inteligencja finansowa to nic innego jak umiejętność korzystania z ogólnodostępnej wiedzy na tematy finansowe, czerpanej z mediów, odczytów, warsztatów czy rozmów z osobami biegłymi w temacie.  Jeśli się bowiem dobrze nad tym zastanowić, newsy w radio, telewizji czy prasie mają kontekst finansowy. I choć wiele z nich mogłoby dobrze służyć naszym portfelom, to − jeśli brakuje nam  wspomnianej inteligencji finansowej − są w zasadzie bezużyteczne. Inteligencja finansowa jest więc twórczym przetwarzaniem docierających do nas informacji w celu podjęcia jak najlepszych decyzji finansowych.

W 2015 roku Narodowy Bank Polski przeprowadził badanie „Diagnoza stanu wiedzy i świadomości ekonomicznej Polaków 2015”. Respondentom zadano 20 pytań. Przeciętny uczestnik badania na 10 z nich udzielił dobrych odpowiedzi, jednak w badanej grupie nie było nikogo, kto znałby właściwe odpowiedzi na wszystkie pytania.

38% badanych prezentowało wysoki stan wiedzy, 44% średni, a 18% niski. I choć 72% uznało, że wiedza finansowa jest na co dzień potrzebna (25% uważa, że nie!), to aż 71% stwierdziło, że jest trudna do zrozumienia, a 53% − że mało interesująca. W efekcie tylko 11% wykazało aktywną postawę wobec samokształcenia w zakresie pozyskiwania ekonomicznych kompetencji i byli to zazwyczaj ludzie bardzo młodzi. 25% dyskredytuje „edukację jako formę pozyskiwania wiedzy na rzecz jej zdobywania w praktyce, poprzez własne doświadczenia” (z tym że w postawie tej pojawiają się również negatywne asocjacje z wiedzą ekonomiczną). Natomiast 39% przyznaje, że powszechna edukacja finansowa jest ważna, bo ułatwia życie − respondenci z tej grupy mieli okazję poszerzenia swojej wiedzy ekonomicznej w szkole lub na dodatkowych kursach, jednak nie wykazują się oni szczególną aktywnością w samokształceniu. W sumie jedynie 5% badanych edukowało się na bezpłatnych szkoleniach czy warsztatach w małych grupach, a 4% zapłaciło za tego typu edukację.

Być może fakt, że zaledwie 11% procent badanych przez NBP aktywnie zdobywa wiedzę z zakresu zarządzania i pomnażania pieniędzy, wynika z tego, że większość ludzi, z którymi się stykam w czasie prowadzonych przeze mnie warsztatów i szkoleń, nie wie, od czego zacząć. Zatem jak wyćwiczyć swoją inteligencję finansową? Bardzo prosto! Oto moja recepta w 6 punktach:

  • Czytaj kwartalnie jedną książkę na temat finansów osobistych i inwestycji.
  • Raz na pół roku weź udział w specjalistycznym szkoleniu z zakresu finansów.
  • Szukaj kontaktu z ludźmi, którzy znają się na finansach, np. w klubach, stowarzyszeniach, na konferencjach lub po prostu wśród znajomych.
  • Nie omijaj artykułów na temat gospodarki, ekonomii czy finansów.
  • Raz na tydzień sprawdzaj średnie kursy walut, poziom inflacji i inne wskaźniki finansowe, analizuj, jaki mają wpływ na twoje finanse osobiste.
  • Raz na rok lub 2 lata wdrażaj jeden nowy pomysł finansowy. Co to będzie, zależy od ciebie i od tego, czego się nauczysz na podstawie powyższych 5 punktów.

Przeraziła cię ta lista? Wiem, co teraz myślisz: łatwo powiedzieć, ale skąd ja na to wszystko wezmę czas!  No niestety, nie ma efektu bez zaangażowania. Jednak może warto trochę przewartościować swoje myślenie i zrobić uczciwy rachunek sumienia na temat sposobu spędzania czasu. Pomyśl, ile godzin dziennie spędzasz na Facebooku, jak często przeglądasz mało wartościowe newsy na portalach internetowych albo siedzisz przed telewizorem. Jeśli wyjmiesz z tego tylko pół godziny, wypracujesz w sobie nawyk zaczynania porannej prasówki od tematów gospodarczych, to gwarantuję, że szybko przekonasz się, że nie taki diabeł straszny, jak go malują. Warto też nie myśleć o tym w kategoriach „muszę” jeszcze przeczytać artykuł np. o tym, jak przedsiębiorcy radzą sobie z zakazem handlu w niedzielę, a pomyśleć − „chcę” go przeczytać. Prawda, że zupełnie inaczej brzmi i aż chce się to zrobić?

Wiedzy i inteligencji finansowej, którą raz zdobędziesz, nikt ci nie odbierze. Możesz stracić wszystko − dom, pieniądze, samochód. Ale tego, co masz w głowie − nie. To twój najważniejszy kapitał, dzięki któremu zawsze możesz odbudować to, co zostało utracone. Ludzie tracą fortuny lub całe życie klepią biedę nie dlatego, że mają pecha, lecz dlatego, że podejmują złe decyzje. A dzieje się tak dlatego, że nie mają wystarczającej wiedzy ani inteligencji, by zdecydować dobrze.

Niech zatem moje 6 punktów będzie dla każdego początkiem arcyciekawej podróży po świecie finansów oraz wejściem na drogę mądrych decyzji finansowych skutkujących prawdziwą wolnością finansową. Powodzenia!

Dominika Nawrocka

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję