Intercyza – czy warto się tak zabezpieczać przed ślubem?

Poziom

Małżonkowie dzielą ze sobą smutki, radości i… majątek.

Małżonkowie dzielą ze sobą smutki, radości i… majątek. A z nim bywa różnie. Jak zabezpieczyć swoje aktywa przed rozwodem czy wierzycielem partnera? Podpisać intercyzę. Jednak zanim to zrobisz, dobrze przemyśl swoją decyzję. Wszystko ma przecież swoje plusy i minusy, a Ty chcesz na tym skorzystać, a nie stracić.

Co moje to i Twoje, czyli wspólnota majątkowa

Kiedy powiesz już to upragnione i wyczekiwane sakramentalne „tak”, Ciebie i współmałżonka zaczyna obowiązywać ustawowa wspólnota majątkowa. I choć nie ma w tym nawet szczypty romantyzmu, jest to jedno z głównych następstw zawarcia związku małżeńskiego. Co to oznacza w praktyce? Że od teraz macie równie prawa do posiadanych przez Was środków i aktywów. A co wchodzi we wspólny majątek?

 • Środki na rachunkach emerytalnych,
 • wynagrodzenie za pracę i dochody z innych działalności każdego z małżonków,
 • dochody z majątku wspólnego i osobistego.

Trzeba jednak zauważyć, że w skład wspólnoty majątkowej nie wchodzą nieruchomości i rzeczy osobiste, które przed ślubem były własnością któregoś z małżonków. Do Ciebie więc należą:

 • prawa autorskie,
 • nagrody pieniężne,
 • pieniądze z odszkodowania,
 • przedmioty zaspokajające Twoje osobiste potrzeby
 • oraz wszystkie aktywa pochodzące ze spadku, zapisu lub darowizny.

Moje i tylko moje – kilka słów o intercyzie

Praktycznie każdy słyszał o intercyzie, Ty na pewno też. Jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę, czym ona tak naprawdę jest i jakie niesie za sobą skutki.

Intercyza, czyli umowa majątkowa przedślubna, reguluje sprawy majątkowe przyszłych małżonków. Aby była uznana za ważną, musy być zawarta za zgodą obu stron w wyniku podpisania aktu notarialnego.

Najczęstszym modelem intercyzy jest wprowadzenie pełnej rozdzielności majątkowej. W jej wyniku każdy z małżonków zachowuje swój majątek – zarówno ten nabyty przed, jak i po zawarciu umowy. A majątek wspólny nie istnieje.

Jak zawrzeć intercyzę?

Najpierw powinniście poważnie zastanowić się, czy oboje tego chcecie. Gdy zyskacie już 100% pewność, udajecie się do notariusza. Podpis każdego z małżonków jest poświadczeniem, że zgadza się na spisane w intercyzie warunki. Do przeprowadzenia wszystkich formalności będzie potrzebny dowód osobisty.

I tu mała uwaga. Nie musicie spieszyć się z decyzją o rozdzielności majątkowej, bo tak naprawdę w każdej chwili możecie ją podjąć. Co prawda nie nazywa się ona już intercyzą – choć większość tak właśnie na nią mówi – ale majątkową umową małżeńską o zniesieniu wspólności ustawowej. W tym przypadku zachowujesz te składniki majątku, które przypadły Ci w wyniku podziału Waszych aktywów oraz to, co nabędziesz po wprowadzeniu rozdzielności. Ten rodzaj umowy również musi być sporządzony przez notariusza. A do formalności – oprócz dowodu – niezbędny będzie akt małżeństwa.

Ile to kosztuje?

Obowiązująca taksa notariusza wynosi 400 zł. Musisz do tego doliczyć wypisy i podatek VAT. Łączny koszt usługi powinien oscylować w okolicach 550 zł. Natomiast, jeśli tę umowę cywilno-prawną podpiszecie dopiero po zawarciu związku małżeńskiego, koszt może być większy, a jego wysokość będzie zależeć od łącznej wartości Waszej majątku i jego rodzaju.

Kto powinien rozważyć podpisanie intercyzy?

Z całą pewnością osoba, która prowadzi własną działalność gospodarczą. Dzięki umowie o rozdzielności majątkowej, współmałżonek jest chroniony przed odpowiedzialnością finansową za fiasko, zadłużenie lub niepowodzenie biznesu. Intercyza pozwala też na samodzielne decydowanie o swojej firmie. Często, w przypadku kupna lub sprzedaży nieruchomości, potrzebna jest zgoda współmałżonka. A to utrudnia realizację konkretnej inwestycji i znacznie wydłuża jej czas.

Żeby jednak intercyza chroniła przed odpowiedzialnością za długi czy zobowiązania współmałżonka, wszyscy kontrahenci muszą być poinformowani o jej zawarciu. Jeśli dług powstał przed zaistnieniem intercyzy (w przypadku podpisania jej po zawarciu związku małżeńskiego), wówczas egzekucja będzie prowadzona z majątku, który wcześniej był wspólny. Warto też pamiętać, że przed fiskusem małżeństwo zawsze odpowiada całością majątku.

Plusy i minusy intercyzy

Plusy

 • Utrzymanie niezależności finansowej
 • Samodzielne dysponowanie swoim majątkiem
 • Ochrona dóbr zgromadzonych po ślubie przed egzekucją
 • Można z niej zrezygnować w trakcie trwania małżeństwa
 • W przypadku rozwodu uniknięcie walki o podział majątku

Minusy

 • Ograniczenie zdolności kredytowej
 • Brak możliwości ubiegania się o wspólną pożyczkę
 • Brak prawa do wspólnego rozliczania podatku dochodowego

Jeśli nie intercyza, to co?

Istnieją inne opcje zmieniające stosunki majątkowe między małżonkami. Ustawową wspólność majątkową można rozszerzyć, np. o majątek osobisty nabyty przed zawarciem małżeństwa. Co to oznacza? Jeśli chcesz, ustanawiasz współmałżonka współwłaścicielem posiadanego przez Ciebie mieszkania. Działa to też w drugą stronę. Wspólność można też ograniczyć – wyłączając z niej pewne przedmioty (najczęściej: mieszkania, inne nieruchomości i samochody) lub decydując, że zarobki każdego z małżonków nie będą stanowiły części wspólnej majątku.

Zanim podejmiesz decyzję, wspólnie przeanalizujcie Waszą sytuację finansową i zastanówcie się nad najlepszym dla siebie rozwiązaniem. Jeśli wciąż macie wątpliwości, nie ma pośpiechu. Na intercyzę zawsze jest jeszcze czas.

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję