Inwestowanie w obligacje – czy to się opłaca?

Poziom

Pieniądze mogą pracować na Twoją korzyść. Jak? Inwestuj i miej więcej. 

Dostałeś zastrzyk dodatkowej gotówki? A może masz trochę oszczędności? Nie trzymaj ich w przysłowiowej „skarpecie”! Pieniądze mogą pracować na Twoją korzyść. Jak? Inwestuj i miej więcej.

W tym artykule przedstawiamy jedną z możliwości pomnażania oszczędności – zakup obligacji. Dowiesz się, czym są te papiery wartościowe oraz jakie są ich rodzaje. Poznasz ich wady i zalety.

Obligacje, czyli co?
Obligacje to, jak twierdzą specjaliści, jedne z najbezpieczniejszych instrumentów do pomnażania pieniędzy. Swoją konstrukcją przypominają pożyczkę. Ich posiadacz udziela jej określonemu podmiotowi – państwu lub firmie – i po pewnym czasie otrzymuje zwrot pieniędzy wraz z odsetkami.

 • Obligacje Skarbu Państwa – są emitowane co miesiąc i sprzedawane po równej wartości nominalnej 100 zł. Dzięki nim państwo finansuje wydatki: budowę infrastruktury, ochronę zdrowia czy spłatę zaciągniętych już długów. Inwestor ma zagwarantowaną spłatę. Skarb Państwa oferuje obligacje 2-, 3-, 4- i 10-letnie.
 • Obligacje korporacyjne – emitowane przez konkretne przedsiębiorstwo lub spółkę. Umożliwiają firmie zdobycie środków na sfinansowanie inwestycji długoterminowych. Wyróżniają się najwyższym oprocentowaniem, ale też znacznie większym ryzykiem.

Rodzaje obligacji i co je charakteryzuje

 • 2-letnie: stałe oprocentowanie, wiadomo, jaki będzie zysk.
 • 3-letnie: oprocentowanie zmienne, podążające za trendami rynkowymi.
 • 4-letnie: oprocentowanie indeksowane, kapitał zabezpieczony przed wzrostem inflacji.
 • 10-letnie: oprocentowanie zmienne oparte na wskaźniku inflacji z jednoczesną kapitalizacją odsetek po każdym rocznym okresie odsetkowym.

Zalety obligacji

 • Wybór zależy od inwestora.
 • Powszechnie uważane za niemal wolne od ryzyka.
 • Można wycofać się z inwestycji bez straty.
 • Koszt wykupu obligacji 2-, 3- i 4-letnich to 1 zł od każdego papieru. Obligacje 10-letnie są dwukrotnie droższe.
 • Ciekawa możliwość dywersyfikowania portfela inwestycyjnego.

Wady

 • W przypadku obligacji korporacyjnych ryzyko jest większe niż w przypadku obligacji skarbowych. Istnieje większe prawdopodobieństwo bankructwa firmy niż całego państwa.
 • Pamiętaj, że bankructwo państwa też może się zdarzyć.
 • Jeśli się dobrze poszuka, na lokatach można uzyskać lepsze oprocentowanie. A pieniądze na nich są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
 • Żeby obligacje były opłacalne, muszą dawać oprocentowanie 2% wyższe niż inflacja.

Obligacje Skarbu Państwa – styczeń 2017

Aby zobrazować skalę oprocentowania, prezentujemy wykaz nowych obligacji, które Skarb Państwa zacznie sprzedawać od 1 stycznia 2017 roku.

 • 2-letnie oszczędnościowe obligacje skarbowe: oprocentowanie w stosunku rocznym 2,1%.
 • 3-letnie oszczędnościowe obligacje skarbowe: oprocentowanie zmienne, w pierwszym 6-miesięcznym okresie odsetkowym oprocentowanie wyniesie 2,2% w stosunku rocznym.
 • 4-letnie indeksowane oszczędnościowe obligacje skarbowe: w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie wyniesie 2,4% w skali roku.
 • 10-letnie emerytalne obligacje oszczędnościowe: w pierwszym rocznym okresie składkowym oprocentowanie wyniesie 2,7% w skali roku. Odsetki podlegają kapitalizacji.

Dodatkowo dla beneficjentów Programu Rodzina 500+ będą emitowane nowe obligacje rodzinne.

 • 6-letnie rodzinne oszczędnościowe obligacje skarbowe: oprocentowanie zmienne, oparte na wskaźniku inflacji. W pierwszym rocznym okresie odsetkowym oprocentowanie wyniesie 2,8% w stosunku rocznym, a w kolejnych okresach odsetkowych 1,75%. Odsetki podlegają kapitalizacji.
 • 12-letnie rodzinne oszczędnościowe obligacje skarbowe: oprocentowanie zmienne, oparte na wskaźniku inflacji. W pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie wyniesie 3,2%, a w kolejnych 2,00%. Odsetki podlegają kapitalizacji.

Jaka jest więc odpowiedź na pytanie postawione w tytule? Opłaca się inwestować w obligacje czy nie? Dla jednych tak, dla innych nie. Wszystko zależy od tego, czy to inwestycja krótko- czy długoterminowa. Pewne jest jednak, że lepiej zainwestować w obligacje niż trzymać pieniądze w „skarpecie” – mniej ryzykujesz. 

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję