Inwestuj po swojemu, ale nie sam

Poziom

Przelewy przez telefon komórkowy czy zatwierdzenie płatności odciskiem palca już nikogo nie dziwią.

Przelewy przez telefon komórkowy czy zatwierdzenie płatności odciskiem palca już nikogo nie dziwią. Polacy niebywale szybko przekonują się do technologicznych nowości w finansach. Bankowość mobilna i BLIK to codzienność, o której kilka lat temu nikt by nie pomyślał. Jednakże istnieją obszary, w których potrzebujemy wsparcia eksperta – np. w inwestowaniu.

Potwierdzeniem rosnącego zainteresowania Polaków innowacjami w finansach jest chociażby liczba aktywnych użytkowników bankowości mobilnej – z końcem sierpnia 2017 r. przekroczyła ona już 9 mln osób1. Co bardziej imponuje, liczba transakcji zrealizowanych za pomocą BLIK-a w III kw. 2017 roku wyniosła prawie 8 mln sztuk, oznacza to wzrost o 258% w skali roku. Wykonywaliśmy więc średnio 91 tys. transakcji BLIK-iem dziennie2.

  • Proste rozwiązania do prostych produktów

Za pomocą aplikacji mobilnej lub online łatwo zapłacić za zakupy czy zrobić przelew. Bez problemu też można kupić ubezpieczenie w podróży czy OC auta. Jednak im bardziej skomplikowany produkt i transakcja, tym trudniej o jej realizację poprzez internet lub telefon. Te nowoczesne sposoby nie sprawdzą się bowiem przy wyborze planu regularnego oszczędzania czy produktu inwestycyjnego na 20 lat.

  • Inwestowanie z ekspertem, ale na Twoich zasadach

Z badań Vienna Life wynika, że w przypadku lokowania naszego kapitału potrzebujemy wsparcia eksperta nie tylko na etapie wyboru produktu ale także później - w trakcie procesu inwestycyjnego. Chcemy mieć pewność, że nasz doradca będzie dostępny dla nas przez kolejne 20 lat. Dlaczego? Ponieważ 95% Polaków to klienci o niskiej lub umiarkowanej wiedzy o finansach. Nie mamy zbyt wiele czasu czy chęci, by zajmować się inwestycjami na co dzień. Popełniamy błędy, więc ponosimy straty, które przynoszą rozczarowanie i zniechęcenie.

Dlatego też niewielka grupa Polaków w ogóle inwestuje – ok. 9%3. Wielu z nas też z ostrożnością patrzy na złote rady ekspertów, niechętnie oddaje im pełną sprawczość nad zaoszczędzonymi z niemałym trudem z domowego budżetu pieniędzmi. Z trzymiesięcznego projektu badawczego, w którym udział wzięli klienci Vienna Life, wynika, że potrzebujemy dobrze przemyślanych rozwiązań finansowych. Takich, które z jednej strony oferują pomoc eksperta w procesie inwestowania, ale z drugiej - dają możliwość stałej kontroli swoich pieniędzy. Ankietowani niemal jednogłośnie przyznali, że chcieliby oddać trudne decyzje doradcy inwestycyjnemu, ale nadal pragną monitorować sytuację swoich oszczędności.

  • Inwestowanie właśnie stało się prostsze

Jednym z takich sprytnych narzędzi jest InPlus z oferty Vienna Life. Strategia, w oparciu o którą zbudowano program, ma ponad dwuletnią historię – od grudnia 2014 r. do sierpnia 2017 r. pomimo przyjętego założenia ograniczonego ryzyka wypracowała +23,03% zysku.

Równie ważny jak wynik inPlus jest sposób jego osiągnięcia – poprzez ograniczanie wahliwości portfela w całym okresie inwestycji inPlus ma bowiem przede wszystkim za zadanie zarabiać w sposób stabilny – stale notować nawet minimalne, ale dodatnie stopy zwrotu.

Aktywacja usługi jest całkowicie bezpłatna i dostępna już przy comiesięcznej wpłacie na poziomie kilkuset złotych - inPlus to efektywne uzupełnienie polisy inwestycyjnej.

*1 - Raport PRNews.pl: Rynek bankowości mobilnej – II kw. 2017, https://prnews.pl/raport-prnews-pl-rynek-bankowosci-mobilnej-iii-kw-2017-431026

*2 - Dane Polskiego Standardu Płatności, http://www.polskistandardplatnosci.pl/aktualno%C5%9Bci/

*3 - Raport „Postawy Polaków wobec finansów”, badanie Fundacji Kronenberga przy City Handlowy i Fundacji Think!, październik 2017 r.

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję