Inwestycje na rynku nieruchomości - film

Poziom

Kamil Hajdamowicz, Doradca Inwestycyjny Vienna Life TFU na Życie S.A. opowiada o trendach inwestycyjnych na rynku nieruchomości. 

film_25.04

Perspektywy rynku nieruchomości – Kamil Hajdamowicz

Nieruchomości w ostatnim czasie okazały się jedną z ulubionych inwestycji Polaków. W ostatnich 5 latach średnia sprzedaż mieszkań przez giełdowych deweloperów rosła w tempie 20% rocznie. Ciekawą obserwacją jest zarówno wzrost popytu na kredyt hipoteczny, który w 2017 roku wyniósł około 11% jak również to, że szacunkowo między 50 a 70% mieszkań jest kupowanych za gotówkę. Polacy likwidują swoje depozyty w celu przelewu tych środków na rynek nieruchomości. Składa się na to kilka czynników: po pierwsze stopy procentowe są rekordowo niskie, w tym momencie oprocentowanie depozytów szacujemy na około 1,5-1,7%, gdzie na mieszkaniu, jeśli kupujemy inwestycyjnie pod wynajem, możemy osiągnąć około 4-5% przebitkę, co jest dużą wartością.

Czy warto budować pod wynajem?

W tym momencie, żeby zaplanować mieszkanie na wynajem z rynku pierwotnego trzeba myśleć o perspektywie 2020 roku, bo mniej więcej mieszkania sprzedawane teraz będą w 2020 roku oddane. Zakup tych mieszkań cały czas może być opłacalną inwestycją, zarówno na krótki jak i na długi okres.

Zagrożenia na rynku nieruchomości

Deweloperzy stykają się z wieloma problemami jak m.in.: niedobór gruntów, przedłużona procedura pozwoleń na budowę, jak również wzrost cen materiałów budowlanych i wzrost cen pracy, który jest obserwowany praktycznie na całym rynku.

Inne możliwości inwestowania

W jaki sposób można jeszcze inwestować na rynku poza zakupem mieszkań na wynajem? Jest to nabycie produktów finansowych, które inwestują w rynki nieruchomości – zarówno w nieruchomości komercyjne jak i w nieruchomości mieszkaniowe. Jest to zdecydowanie prostszy sposób na inwestycje na tym rynku, korzystając z obecnie trwającej hossy, która z dużym prawdopodobieństwem będzie trwać w obecnych latach. Rynek nieruchomości może okazać się tym miejscem, w którym będziemy mogli stabilnie alokować nasze środki finansowe.

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję