Jak inwestować na rynkach zagranicznych?

Poziom

Obracanie akcjami największych światowych spółek to jeden z najbardziej skutecznych sposobów na pomnażanie swojego majątku. 

Obracanie akcjami największych światowych spółek to jeden z najbardziej skutecznych sposobów na pomnażanie swojego majątku. Wysokie ryzyko związane z inwestycjami zagranicznymi wynagradzane jest możliwością osiągnięcia zdecydowanie wyższych zysków w porównaniu z polską giełdą. Dlatego też chętnych na inwestycje na zagranicznych rynkach nie brakuje. Jeszcze parę lat temu inwestycje na zagranicznych giełdach były bardzo kosztowne i trudne do zrealizowania dla przeciętnego inwestora, jednak wraz z coraz bardziej powszechnym dostępem do Internetu, dzisiaj każdy może bez problemu stać się współwłaścicielem Apple, Microsoftu czy Coca-Coli.

  • Co dają zagraniczne giełdy?

W porównaniu z polską Giełdą Papierów Wartościowych, która funkcjonuje od 1991 roku, parkiety zagraniczne z nawet kilkusetletnią historią nie tylko posiadają więcej możliwości jeżeli chodzi o instrumenty finansowe, pozwalają również inwestować z zdecydowanie większa ilość branż i spółek, w które można lokować pieniądze. Posiadając dostęp do rynków zagranicznych możemy skutecznie omijać okresy bessy w poszczególnych branżach, krajach, czy regionach i skupiać się na poszukiwaniu najlepszych miejsc do inwestycji. Lokowanie pieniędzy na różnych rynkach zagranicznych jest ponadto doskonałym sposobem na dywersyfikację portfela inwestycyjnego.

  • Jak rozpocząć inwestowanie na rynkach zagranicznych?

Trudności, jakie jeszcze parę lat temu odstraszały inwestorów od lokowania swoich funduszy na rynkach zagranicznych, takie jak wysokie prowizje, czy konieczność znajomości języków obcych, nie stanowią już problemu. Co więcej, inwestowanie w spółki notowane na zagranicznych giełdach nie różni się znacząco od działania na polskiej giełdzie. Możliwość obracania akcjami zagranicznych firm posiada w swojej ofercie większość biur maklerskich. Aby zatem rozpocząć inwestowanie na rynkach zagranicznych, wystarczy skontaktować się z wybranym biurem maklerskim i podpisać odpowiednią umowę. Transakcje na rynkach zagranicznych odbywają się na tej samej platformie, na której prowadzone są działania na GPW. Składanie zleceń, procedury, a także typy operacji są bardzo zbliżone do polskiej giełdy. Domy maklerskie oferują również prowadzenie transakcji w walucie obcej, dzięki czemu nie ma potrzeby wymiany pieniędzy. Jedyne o czym trzeba pamiętać, to różne godziny działania giełd w różnych miejscach na świecie. Warto zwrócić uwagę na kraj, w którym chcemy inwestować pod kątem podatkowym. Najlepszym rozwiązaniem jest lokowanie środków na giełdach w krajach, z którymi Polska ma podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Istotna jest również kwestia rozliczeń z Urzędem Skarbowym. W przypadku inwestycji na giełdach zagranicznych należy samemu obliczyć wysokość podatku do opłacenia.

  • W co inwestować na zagranicznych rynkach?

Inwestycje na rynkach zagranicznych nie różnią się znacząco od gry na polskiej giełdzie. Każdy gracz ma możliwość ulokowania swoich pieniędzy w akcje, obligacje, kontrakty terminowe, różnego rodzaju produkty strukturyzowane oraz fundusze inwestycyjne, tzw. EFT. Możliwości są szerokie i zależą od oferty danego domu maklerskiego. Wybór zależy oczywiście od inwestora.

Do niedawna Inwestycje na rynkach zagranicznych wymagały dużego kapitału i rozbudowanego rachunku maklerskiego, a także szerokiej praktycznej wiedzy. Dzisiaj inwestycje zagraniczne są na wyciągnięcie ręki. Wystarczy skontaktować się z dowolnym biurem maklerskim, aby móc czerpać zyski z inwestycji zagranicznych.

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję