Jak inwestować w fundusze? 5 wskazówek

Poziom

Przedstawimy 5 najważniejszych wskazówek, jakimi należy się kierować, podejmując decyzję o inwestycji w fundusze.

Inwestycje w instrumenty finansowe mają na celu osiągnięcie możliwie jak najwyższej stopy zwrotu. Wyższe ryzyko inwestycji w fundusze niż przy innych sposobach pomnażania kapitału, rekompensowane jest możliwością uzyskania zdecydowanie wyższych zysków. Często bombardowani jesteśmy reklamami obiecującymi nam ponadprzeciętne zyski z inwestycji w fundusze i działając pod ich wpływem albo bazując na danych historycznych, decydujemy się na ulokowanie środków w funduszu bez koniecznej i dokładnej analizy sytuacji. W tym artykule przedstawimy 5 najważniejszych wskazówek, jakimi należy się kierować, podejmując decyzję o inwestycji w fundusze.

Wskazówka pierwsza – odrzuć emocje

Działanie na rynkach finansowych w oparciu o emocje jest najgorszym z możliwych rozwiązań. Inwestycja w fundusze, które osiągają obecnie wysoką stopę zwrotu, może okazać się przysłowiowym strzałem w kolano. Spadek efektywności spowodowany nadmiernym kapitałem lub kończąca się koniunktura na rynku doprowadzić nas mogą do utracenia zainwestowanych środków. Podobnie sytuacja się ma w przypadku spadków wartości inwestycji. Skrajne emocje nie są dobrym doradcą i przeszkadzają w efektywnym inwestowaniu w fundusze. Ważnym jest również zdystansowanie się od wszelkiego rodzaju reklam inwestycji w fundusze. Każdorazowe ulokowanie własnych środków w funduszu inwestycyjnym powinno być poprzedzone chłodną analizą szans i zagrożeń dla inwestycji.

Wskazówka druga – dywersyfikuj inwestycje

Przekazywanie środków na jedną inwestycję znacząco zwiększa ryzyko utraty środków. Zdecydowanie bardziej prawdopodobny jest przecież upadek jednej firmy niż masowe bankructwa całych gospodarek. Dlatego też inwestycja w fundusze powinna być rozproszona w różnych kierunkach. Inwestycje w poszczególne gałęzie gospodarki, w różnych krajach, a także obligacje czy surowce. Wybór możliwości jest tak ogromny, że każdy inwestor znajdzie dla siebie odpowiedni sposób na pomnażanie pieniędzy.

Wskazówka trzecia – horyzont inwestycyjny

Przed inwestycją w fundusze należy przemyśleć, na jak długo inwestujemy pieniądze. Jeżeli w kilku najbliższych latach czeka cię spory wydatek finansowy, warto przemyśleć inwestycję w fundusze bezpieczne, takie jak fundusze rynku pieniężnego czy fundusze obligacyjne. Jeżeli przewidujemy inwestycję na dłuższy okres, można pozwolić sobie na większe ryzyko i inwestycje w fundusze akcyjne, pozwalające osiągnąć wyższą stopę zwrotu. Należy jednak pamiętać, że im wyższy planowany zysk, tym bardziej ryzykowna inwestycja.

Wskazówka czwarta – kupuj tanio, sprzedawaj drogo

Najstarsza zasada handlu odnosząca się również do inwestycji w fundusze. Rynki finansowe są wybitnie kapryśne i reagują na ogromną ilość zmiennych ekonomicznych, politycznych, społecznych etc. Ich wspólną cechą jest jednak cykliczność. Oznacza to, że po każdym spadku zawsze przychodzi wzrost i odwrotnie. Warto o tym pamiętać, obserwując poziomy cen i określając moment zakupu i sprzedaży.

Wskazówka piąta – dane historyczne nie dają gwarancji

Często doradcy inwestycyjni podają wartość zwrotu z inwestycji. Informacja ta bazuje oczywiście na danych historycznych i najczęściej odnosi się do szczytu danego funduszu. Pamiętaj, że dane historyczne nie tylko nie są w stanie powiedzieć, jak fundusz zachowywał się będzie w przyszłości, a jedynie mogą określić maksimum i minimum. Te informacje pozwolą ci zdecydować, czy jesteś gotów na poniesienie takiego ryzyka inwestycji w fundusze. Pamiętaj również, że reklamy i obietnice doradców nie zawsze będą zbieżne z twoimi celami.

Pięć wskazówek – czy to wszystko?

Oczywiście nie! Inwestycje w fundusze zawsze będą wiązały się z ryzykiem i na niewiele zmiennych mamy wpływ. Oparcie swoich decyzji inwestycyjnych o przemyślane na chłodno kalkulacje oraz dywersyfikację portfela inwestycyjnego i nie poddawanie się emocjom jest jednak kluczowe. Dlatego też przed inwestycją w fundusze warto wziąć pod uwagę powyższe wskazówki.

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję