Jak inwestować w waluty?

Poziom

Jednym z najbardziej znanych i nadal popularnych sposobów pomnażania swojego majątku jest inwestowanie w waluty.

Jednym z najbardziej znanych i nadal popularnych sposobów pomnażania swojego majątku jest inwestowanie w waluty. Jest to skuteczny sposób na osiągnięcie zysków, jednak podobnie, jak w przypadku innych inwestycji, jest on długoterminowy i wymaga od inwestora niemałej wiedzy. Najprostszym sposobem na inwestowanie w waluty jest ich zakup w kantorze tradycyjnym, internetowym lub w banku, a następnie cierpliwe oczekiwanie na osiągnięcie przez zakupione waluty takiego kursu, za jaki będzie opłacało się je sprzedać. Nic prostszego. Jednak to nie jedyny sposób na osiągnięcie zysku z inwestycji w waluty. Zatem jak inwestować w waluty, aby zarobić?

Inwestycje w waluty na rynku Forex

Forex to globalny rynek walutowy, na którym poprzez dostęp internetowy można dokonywać transakcji kupna-sprzedaży walut z każdego miejsca na ziemi. Do wejścia na rynek potrzebny nam więc będzie dostęp do platformy inwestycyjnej. Ofertę platform transakcyjnych znaleźć można w praktycznie każdym domu maklerskim. Ciekawą opcją, pozwalającą nauczyć się inwestowania w waluty, są rachunki demo, wchodzące w skład każdej platformy. Pozwalają one obracać wirtualnymi środkami i skutecznie uczyć się inwestowania w waluty online. Założenie rachunku na platformie Forex trwa z reguły kilka minut i wymaga najczęściej jedynie podania swoich danych i przesłania skanu dowodu osobistego. Od tego momentu możemy zacząć inwestowanie w waluty online.

Podstawowe kroki inwestowania w waluty online

Mamy już rachunek. Teraz należy go zasilić pieniędzmi. Obecnie nie ma potrzeby posiadania dużego kapitału początkowego. Wystarczy 1 tysiąc złotych, aby rozpocząć przygodę z rynkami walutowymi. Nie oznacza to jednak, że będziemy ograniczeni jedynie do tej kwoty. Dzięki wykorzystaniu tzw. dźwigni finansowej (lewarowania) możemy na rynku Forex operować nawet na 200 tys. zł, przy założeniu zasilenia rachunku w kwocie 1 tys. zł i dźwigni wynoszącej 1:200. Pamiętać jednak należy, że inwestowanie w waluty, podobnie jak innego rodzaju gry na giełdzie obarczone są ryzykiem. Im większa dźwignia, tym większy potencjalny zysk, ale też większe jest ryzyko straty. Mając zasilony rachunek brokerski, możemy zacząć inwestowanie w waluty online. Na rynku Forex nie kupujemy jednak fizycznej waluty, a zapis komputerowy. Forex umożliwia dokonanie transakcji jedynie w parach walutowych, z których najbardziej popularnymi są EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY. Nasz zarobek powstaje, gdy obstawimy odpowiedni kierunek, w którym pójdzie wartość pary walutowej.

Odwieczne pytanie – w jakie waluty warto inwestować?

Odpowiedzi na to pytanie niestety nie da się udzielić bezpośrednio. Rynek walutowy jest rynkiem wysoce ryzykownym, a inwestowanie w waluty wymaga dużej wiedzy i umiejętności przewidywania kursów walut. Bardzo ważnym elementem inwestowania w waluty online jest określenie i trzymanie się wcześniej wypracowanej strategii. Oczywiście istnieją sposoby na zabezpieczenie się przed nadmiernymi stratami, jak na przykład metody Stop Loss czy Take Profit. Polegają one na zamknięciu transakcji, jeśli kurs przekroczy daną wartość. Dzięki temu ograniczyć można stratę lub zrealizować zysk. Inwestowanie w waluty to dobry sposób na osiągnięcie wysokich zysków w krótkim czasie, ale jednoznaczne określenie, w jaką walutę wato inwestować, jest w gruncie rzeczy niemożliwe.

Inne sposoby inwestowania w waluty

Całkiem popularnym, jednak obarczonym sporym ryzykiem na inwestycję w waluty obce jest zaciągnięcie w nich kredytu. Mając pewność, że kurs danej waluty będzie spadał, możemy szybko i w łatwy sposób zarobić na różnicy kursu. Biorąc jednak pod uwagę ostatnie zawirowania z kursem franka szwajcarskiego, nie można dać się omamić wizją niesłychanie wysokich zysków, a przed podjęciem decyzji inwestycyjnej na chłodno przekalkulować i przeanalizować wszystkie za i przeciw takiemu działaniu.

Czy zatem warto zabierać się za inwestycję w waluty obce?

Opisywany sposób inwestowania jest jednym z popularniejszych metod na osiągnięcie zysku. Zalet inwestowania w waluty obce jest dużo. Do najważniejszych należy możliwość osiągnięcia szybkiego zysku. Inwestowanie w waluty obce powinno jednak być jednak jednym z elementów portfela inwestycyjnego. Jedynie odpowiednia dywersyfikacja portfela inwestycyjnego pozwoli każdemu inwestorowi ograniczyć ryzyko i zmaksymalizuje możliwości osiągnięcia realnego zysku.

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję