Jak Polacy rozliczają PIT – online czy w urzędzie?

Poziom

Choć z roku na rok rośnie odsetek osób, które składają zeznanie podatkowe przez internet, nadal znaczna grupa podatników lubi odwiedzać urzędy skarbowe.

Rozliczenie z fiskusem nikogo nie ominie. Należy to zrobić każdego roku do końca kwietnia. Choć z roku na rok rośnie odsetek osób, które składają zeznanie podatkowe przez internet, nadal znaczna grupa podatników lubi odwiedzać urzędy skarbowe.

Tylko w 2017 roku rozliczenia dokonało ogółem 20,26 mln podatników. 80 proc. z nich wypełniło deklaracje PIT-37 – 16,3 mln osób. Ponad 9,67 mln formularzy PIT-37 złożono kanałami elektronicznymi. Z roku na rok liczba podatników, rozliczających się przez internet rośnie – w 2016 roku była ona niższa o 1,3 mln, a w porównaniu z 2013 wzrosła blisko trzykrotnie.

Taki trend nie jest niespodzianką – wskazuje Paweł Fałkowski, partner i doradca podatkowy w ALTO – złożenie zeznania elektronicznie jest najmniej czasochłonną metodą rozliczenia, nie wiąże się też z dodatkowymi opłatami jak np. wysyłka zeznania pocztą.

statystyki

W marcu 2017 roku wprowadzono możliwość zlecenia urzędowi skarbowemu przygotowania zeznania rocznego PIT. By rozliczenia dokonał za nas urząd, konieczne jest złożenie wniosku PIT-WZ do 15 kwietnia – po tej dacie podatnik może rozliczyć się wyłącznie sam. Wniosek PIT-WZ można przekazać urzędowi skarbowemu jedynie elektronicznie. W poprzednim roku z tej możliwości skorzystało 27 417 podatników.

  • Już prawie połowa podatników rozlicza się online

Według badania CBOS, przeprowadzonego w pierwszej połowie 2017 roku na zlecenie Ministerstwa Finansów, Polacy najczęściej składali swoje zeznania podatkowe elektronicznie (48 proc.). Nieco mniej ankietowanych zadeklarowało, że robi to osobiście w urzędzie (37 proc.) lub wysyła PIT pocztą (8 proc.). Od 2011 r. odsetek osób składających roczne PIT-y w urzędzie zmalał o połowę. Sześciokrotnie wzrósł za to odsetek podatników, które decydują się na wysyłkę zeznań drogą elektroniczną.

  • Rozliczenia PIT nam nie straszne

Dla 62 proc. ankietowanych przygotowanie rocznego zeznania podatkowego było łatwe. Jedna piąta określiła to jako trudne (21 proc.), a blisko co piąty nie ma wyrobionego zdania na ten temat (17 proc.). W porównaniu z poprzednim rokiem zwiększyła się liczba osób, dla których rozliczenie PIT-u nie stworzyło większych problemów (o 8 punktów proc.).

  • Co najczęściej odliczamy od dochodu?

Według danych Ministerstwa Finansów Polacy najczęściej odliczają składki na ubezpieczenia społeczne (54,64% podatników, kwota odliczenia 65 mld zł), wydatki na cele rehabilitacyjne (4,42% podatników, 2,5 mld zł), darowizny (382,66 mln zł) oraz i internet (152,7 mln zł).

W wielu przypadkach podatnicy mają obowiązek płacenia składki na ubezpieczenia społeczne, a z tym wiąże się uprawnienie do ich odliczenia od dochodu – zwraca uwagę Paweł Fałkowski – nie jest to zatem zaskakujące, że jest to najpopularniejsze odliczenie. Jednocześnie można spodziewać się, że kwota odliczeń z tytułu wydatków na cele rehabilitacyjne w 2018 r. wzrośnie z uwagi na wprowadzenie bardziej liberalnych przepisów – dodaje ekspert.

Źródła:
https://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/6084784/Informacja

https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dla-mediow/informacje-prasowe

https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję