Jak przekazać 1 proc. podatku na szczytny cel?

Poziom

Podczas rozliczania PIT za 2016 rok co drugi podatnik postanowił wesprzeć różnego rodzaju fundacje czy stowarzyszenia. Sprawdź, jak można to zrobić w tym roku.

Polacy coraz chętniej przekazują 1 proc. swojego podatku na organizacje pożytku publicznego (OPP). Podczas rozliczania PIT za 2016 rok co drugi podatnik postanowił wesprzeć różnego rodzaju fundacje czy stowarzyszenia. Sprawdź, jak można to zrobić w tym roku.

Według danych Ministerstwa Finansów 50 proc. podatników zdecydowało się w ubiegłym roku przekazać 1 proc. swojego podatku na jedną z 8 238 OPP. Łączna wartość tego wsparcia wyniosła 660,2 mln złotych. Dla porównania w 2016 roku stanowiła ona 619,1 mln złotych, a w 2004 roku, kiedy to pierwszy raz można było pomóc OPP w ten sposób – 10,4 mln złotych. Średnia wartość datku wyniosła natomiast 49 złotych.

Jak wskazuje Paweł Fałkowski, partner i doradca podatkowy w ALTO, podatnicy coraz chętniej wspierają organizacje pozarządowe. Zaangażowanie na poziomie 50 proc. to jednak nie jest dużo biorąc pod uwagę, że przekazanie 1 proc. podatku nic nas nie kosztuje. Są to bowiem środki potrącane z kwoty podatku, którą i tak musimy zapłacić.

  • Komu pomagamy

W badaniu CBOS, przeprowadzonym w maju 2017 roku, 45 proc. Polaków deklaruje, że przekazuje 1 proc. organizacjom, które pomagają konkretnym osobom, znanym im osobiście bądź ze słyszenia.

W wykazie 30 organizacji, które w 2017 roku otrzymały największe wsparcie finansowe, przygotowanym przez Ministerstwo Finansów, dominują jednostki pomagające ludziom w chorobie lub złej sytuacji życiowej. Wśród największych beneficjentów jest niezmiennie Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”. W poprzednim roku łączna wartość uzyskanych środków wyniosła 149 mln złotych. Na drugim miejscu znalazła się Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” (29,6 mln złotych). Trzecie miejsce to Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym, która zebrała 27,8 mln złotych.

W wykazie znalazły się także 2 organizacje pomagające zwierzętom (Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals” otrzymało 4,8 mln złotych, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce – 3,7 mln złotych), a także Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z sumą 4 mln złotych.

Aleksandra Kasińska-Skiba, menedżer i doradca podatkowy w ALTO, zwraca uwagę, że wspierając daną organizację mamy większy wpływ na to, jak płacony przez nas podatek zostanie spożytkowany. Organizacji jest tak dużo, że można mieć właściwie gwarancję, że uda się wybrać taką, która wspiera ważne dla nas inicjatywy. Środki nie trafiają do rozdysponowania w ramach budżetu państwa, ale finansują bezpośrednio to, co chcemy.

  • Jak przekazać 1% podatku na szczytny cel?

Wystarczy w deklaracji podatkowej, w przeznaczonych do tego rubrykach (np. część J formularza PIT-37 „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)") wpisać nazwę oraz numer KRS OPP, którą postanawiamy wesprzeć. W tym roku ich lista powiększyła się do 8 517, a można ją znaleźć na stronie www Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jeżeli rozliczamy się elektronicznie, system sam wyliczy maksymalną kwotę wsparcia. Natomiast przy wypełnianiu formularza ręcznie, należy obliczyć 1 proc. podatku i zaokrąglić tę liczbę w dół do pełnych dziesiątek. Przekazywana kwota może być niższa, ale nie może przekroczyć 1 proc. naszego podatku.

Mamy też możliwość wsparcia konkretnego działania bądź podopiecznego danej fundacji. Wystarczy wówczas uzupełnić odpowiednią rubrykę w zeznaniu (np. część K „Informacje uzupełniające”,poz. 139 – 141 w PIT-37). Możemy też wyrazić zgodę na przekazanie naszych danych osobowych oraz informacji o kwocie okazanego wsparcia do OPP. Niektóre z organizacji kontaktują się ze swoimi darczyńcami i dziękują za przekazane środki.

Przekazanie 1 proc. podatku nie jest trudne ani nie wymaga wielu dodatkowych czynności – Warto zatem, wypełniając w tym roku zeznanie podatkowe, rozważyć wsparcie organizacji, które zajmują się tym, co chcielibyśmy wspomóc lub docenić.

Źródła danych:
https://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/6084784/Wykaz+organizacji+po%C5%BCytku+publicznego%2C+kt%C3%B3re+w+2017+otrzyma%C5%82y+kwoty+1+proc.

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję