Jak zacząć inwestować?

Poziom

Step by step z Dominiką, czyli kilka kroków, które powinieneś zrobić, aby zacząć inwestować

Nawet jeśli dzisiaj masz doskonałą pozycję zawodową i świetnie zarabiasz, to oszczędności, jakie zgromadziłeś na lokatach, z czasem stracą część swojej wartości. Dlatego czym prędzej rozpocznij swoją wielką i jedną z najważniejszych w życiu podróży. Będzie to wyprawa w świat prawdziwej wartości, bowiem pieniądze mają wartość wtedy, kiedy zainwestujesz je w coś wartościowego. Zaintrygowany?

Zacznijmy od początku…

Inwestycje – w świetle art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy o rachunkowości – są to aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej. Do inwestycji można zaliczyć m.in. papiery wartościowe, obligacje, lokaty terminowe, również nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne, które nie są wykorzystywane przez jednostkę do produkcji, sprzedaży produktów czy też świadczenia usług, ale zostały przez jednostkę pozyskane w celu osiągnięcia korzyści, o których mowa wyżej.

I wszystko jasne! Mój znajomy mówi, że wystarczy czytać z uwagą i zrozumieniem przepisy prawne i będzie pięknie. Owszem, ustawa o rachunkowości wyjaśnia, czym są inwestycje, ale nie podaje przepisu na to, jak zyskać co najmniej 8% zwrotu z zainwestowanych pieniędzy w rok! O to trzeba zadbać już samemu. Dlatego chcę ci pokazać, jak w kilka prostych kroków dobrze spakować się w tę podróż, aby wrócić z tarczą i z pełną kieszenią.

Krok 1. Zdobywaj wiedzę

Aby dobrze inwestować, trzeba opanować umiejętność analizy, zdyscyplinowanego zarządzania pieniędzmi i stałej edukacji na temat inwestowania. Nabycie wiedzy finansowej pozwoli ci dobrze wykorzystywać informacje ekonomiczne, podejmować najlepsze decyzje
i rozwijać inteligencję finansową – twoje największe bogactwo.

 • Zacznij od wiedzy z książek, fachowych serwisów internetowych, spotkań z doradcami. Musisz mieć ogólny pogląd na wszystkie najpopularniejsze formy inwestowania, aby potem wybrać najlepsze dla siebie.
 • Chłoń wiedzę na temat inwestowania w nieruchomości, papiery wartościowe, surowce czy firmy, aby lepiej zrozumieć, czym się różnią, jaką wysokością wkładu na start i wysokością zwrotu z zainwestowanych pieniędzy, i z jakim się wiążą ryzykiem.

Krok 2. Określ cel swoich inwestycji

Ja inwestuję, aby osiągać jak najwyższe zwroty tu i teraz. Szukam takich inwestycji, aby zwiększyć swój przychód w skali miesiąca. Możesz się skoncentrować na inwestycjach długoterminowych, czyli takich, z których wychodzisz dopiero wtedy, gdy osiągniesz oczekiwany zysk. Może to trwać rok albo długie lata.

 • Po co chcesz inwestować? Szukasz sposobu na zapewnienie sobie większego komfortu życia teraz czy myślisz o spokojnej starości? A może jedno i drugie?
 • Określ, jaką kwotę chcesz dzisiaj przeznaczyć na inwestycje i ile chcesz z niej uzyskać oraz w jakim czasie.

Krok 3. Wybierz, w co zaczniesz inwestować

Wybór jest bogaty, a jeszcze dookoła mówią: dywersyfikuj! Strach ma tylko oczy wielkie. Po prostu zacznij od inwestycji, które rozumiesz i których chcesz się uczyć oraz tych, na które masz obecnie środki. Zachęcam cię do tego, abyś wybrał jeden obszar na start i zgłębił go maksymalnie. Stań się ekspertem od inwestowania w… Możesz skorzystać na początku z pomocy doradców, albo wręcz oddać w ich ręce zarządzanie swoimi inwestycjami. Ma to swoje plusy i minusy, jednak zawsze powinieneś wiedzieć co chcesz osiągnąć i czego w takim wypadku wymagać i oczekiwać. Dzięki wiedzy i działaniu zyskasz bezcenne doświadczenie i pieniądze.

Inwestujesz tam, gdzie pieniądz może dać pieniądz, czyli w:

 • nieruchomości: mieszkania, domy, bloki, biurowce, powierzchnie handlowe, miejsca parkingowe, garaże, magazyny, ziemię,
 • biznes: każdą działalność gospodarczą, której jesteś właścicielem lub współwłaścicielem, także w biznes typu franczyza,
 • papiery wartościowe: akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne, bony skarbowe czy polisy inwestycyjne będące połączeniem ubezpieczenia i inwestowaniem w fundusze inwestycyjne, inne,
 • towary i surowce: ropę naftową, cukier, mięso, złoto, srebro i inne,
 • inne, np.: waluty, wynalazki, licencje i wartości intelektualne, wschodzące gwiazdy filmowe i sportowe.

Krok 4. Chroń kapitał!

Ważna rada na start, także dla doświadczonych inwestorów. Kiedy w grę wchodzą pieniądze, zawsze towarzyszą temu emocje. Gdy zarabiamy, chcemy więcej. Gdy tracimy, nerwy biorą górę i wycofujemy pieniądze albo czekamy, aż się odbijemy. Za każdym razem podejmujemy ryzyko, które na stałe jest wpisane w inwestycje. Dlatego dobra rada: chroń kapitał! Ucz się i analizuj na chłodno. Jeśli tracisz, ustaw limit, na ile możesz sobie pozwolić. Gdy dojdziesz do tego poziomu – wycofaj pieniądze (stop loss – cięcie strat).

 • Nie wkładaj oszczędności życia w jedną inwestycję! Zachowaj część gotówki na poduszkę finansową.
 • Zacznij od małych kwot i inwestuj je w różne aktywa. Sprawdzaj, ucz się, poprawiaj, przenoś pieniądze. Jednym słowem optymalizuj!

Krok 5. Weryfikuj i porównuj rentowność inwestycji

Skąd można wiedzieć, że dana inwestycja jest wystarczająco dochodowa? Na jakiej podstawie uznać, że jest rentowna i należy się jej trzymać? Mamy swoje cele, ale warto zrozumieć, jak korzystać także ze wskaźników finansowych, a najlepiej z jednego z nich – ROI, dzięki któremu możemy porównywać opłacalność poszczególnych inwestycji względem siebie czy w czasie.

ROI (return on investment) to wskaźnik rentowności, czyli inaczej stopa zwrotu z nakładów inwestycyjnych poniesionych na realizację danej inwestycji. Do jego wyliczenia musimy znać zysk netto z inwestycji w skali roku, który dzielimy przez wartość zainwestowanych pieniędzy. Całość jest wyrażona w procentach. Taka wiedza jest pomocna przy podejmowaniu dalszych decyzji.

Inwestuj, pomnażaj pieniądze! Ciesz się niezależnością finansową!

Powodzenia!

Dominika Nawrocka 

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję