Już dzisiaj ważna decyzja OPEC

Poziom

Czwartkowa sesja na rynkach surowcowych będzie upływała pod znakiem spotkania przedstawicieli krajów OPEC.

Czwartkowa sesja na rynkach surowcowych będzie upływała pod znakiem spotkania przedstawicieli krajów OPEC. To właśnie rynek ropy naftowej przyciągnie dzisiaj najwięcej uwagi, ponieważ o tym wydarzeniu spekulowano już od wielu miesięcy i ma ono dużą szansę istotnie wpłynąć na notowania „czarnego złota” na globalnym rynku.

Głównym tematem spotkania delegatów z OPEC i państw non-OPEC (z Rosją na czele) będzie oczywiście przedłużenie porozumienia w zakresie limitów produkcji ropy naftowej. W obecnej formie trwa ono do marca 2018 r. i przeważają głosy, że powinno być ono przedłużone do końca 2018 roku. Zwolennikiem przedłużenia porozumienia o jak najdłuższy okres jest wiele krajów OPEC, w tym Arabia Saudyjska, której zależy na utrzymaniu wysokich cen ropy naftowej na globalnym rynku, zwłaszcza biorąc pod uwagę plany tego kraju w zakresie upublicznienia spółki Saudi Aramco.

Entuzjazmu krajów Bliskiego Wschodu nie podziela Rosja. Aleksander Nowak, minister energii w tym kraju, wyraził obawy, że przedłużenie porozumienia o tak długi, dziewięciomiesięczny okres jeszcze bardziej sprowokuje Stany Zjednoczone do zwiększonej produkcji ropy naftowej i tym samym, utrudni sytuację innym producentom, w tym krajom, które podpisują porozumienie. Te słowa ze strony rosyjskiego ministra nie budzą zdziwienia, biorąc pod uwagę niedawne rzekome naciski na niego ze strony przedstawicieli rosyjskiego przemysłu wydobycia i przetwórstwa ropy naftowej. Chociaż Rosja nie jest przeciwnikiem porozumienia, to apeluje o to, by było ono regularnie analizowane i aby była sprawdzana jego zasadność.

Dzisiaj na spotkaniu OPEC dyskutowana może być również kwestia dołączenia do porozumienia dwóch krajów, które dotychczas były z niego wyłączone: Nigerii oraz Libii. Te afrykańskie państwa nie musiały dopasowywać się do limitów produkcji ze względu na ich trudną sytuację polityczną i gospodarczą. Jednak obecnie sprawy w Nigerii i Libii ustabilizowały się na tyle, aby rozmawiać na temat ich solidarnego dopasowania się do reszty państw kartelu OPEC.

Notowania cen ropy Brent, YTD, źródło: Teletrader.com

Notowania cen ropy WTI, YTD, źródło: Teletarder.com

Paweł Grubiak, Prezes Zarządu, Doradca Inwestycyjny w Superfund TFI, 2017.11.30

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję