Kiedy oszczędzanie jest skuteczne?

Poziom

To na pozór proste pytanie kryje w sobie dość skomplikowaną odpowiedź. Oszczędzanie jest skuteczne, gdy dzieje się stale, a efektywne, gdy gromadzone pieniądze systematycznie pracują i są pomnażane. Bez tych dwóch składowych nie osiągamy wyniku najlepszego z możliwych.

Jesteśmy skuteczni w oszczędzaniu, jeśli założyliśmy, że co miesiąc odłożymy np. 10% naszych przychodów, i faktycznie tak się dzieje. Plan jest prosty, ale w rzeczywistości niewielu się to udaje. Przyczyny mogą leżeć w naszej naturze, wzorcach wyniesionych z domów lub zwyczajnie wynikać ze złej strategii.

Większość z nas stara się odłożyć pieniądze dopiero na tzw. koniec miesiąca − z tego, co zostanie po uregulowaniu należności, rachunków i po prostu codziennym życiu (tzw. oszczędzanie resztowe). Jeśli odwrócimy tę zasadę o 180 stopni i przykładowe 10% z naszych przychodów przekierujemy na bezpieczny rachunek oszczędnościowy na początku miesiąca, przed koniecznymi płatnościami, to istnieje naprawdę duże prawdopodobieństwo, że plan się powiedzie (tzw. oszczędzanie z dołu). Może warto spróbować? 

A co powiesz na hybrydę, czyli sytuację, że oszczędzamy z dołu, a do tego to, co zostanie na koniec miesiąca, także zasili nasz rachunek oszczędnościowy? Jestem zdania, że jeśli uznasz oszczędzanie za jeden z priorytetów w swoim finansowym życiu, to nawet i taka kombinacja ma szansę na sukces.

Twoje oszczędności będą rosły systematycznie, jeśli będziesz systematycznie i skutecznie realizował powyższą strategię, zadbasz o zwiększanie dochodów oraz efektywne pomnażanie zgromadzonych pieniędzy.

Jak mówią, procent składany to przyjaciel cierpliwych i wytrwałych. Cała magia odsetek składanych to geometryczny wzrost wartości pieniędzy, powstający dzięki reinwestowaniu wszystkich zysków osiąganych z tej inwestycji jeszcze przed jej zakończeniem. Na sukces końcowy składają się roczna stopa zwrotu, wielkość kapitału i horyzont czasowy. Idealnie dla naszych oszczędności, o których myślimy zdecydowanie długoterminowo.

Przy tej okazji warto wiedzieć, jak maksymalnie wykorzystać dobroczynność takiego procentu i dopracować swoją strategię oszczędnościową. Załóżmy, że bierzemy pod uwagę 10 najbliższych lat na intensywne działania oszczędnościowe. Jeśli zgromadziliśmy wcześniej np. 60 000 zł i planujemy z nich skorzystać lub reinwestować je po tym czasie, to efekt procentu składanego obejmie całe 60 000 zł. Gdy jednak nie dysponujemy taką gotówką i chcemy odkładać co miesiąc np. 500 zł przez kolejne 120 miesięcy, to korzyść z procentu składanego dotyczyć będzie tylko pierwszych 500 zł. Każda kolejna wpłata będzie inwestowana krócej, czyli efekt procentu składanego wystąpi w mniejszym zakresie. Pytanie oczywiście, w co inwestujemy nasze oszczędności i jak duże wahania w czasie będą dotyczyły stopy zwrotu. 

Pamiętaj, że oszczędzanie to proces wieloetapowy i wbrew pozorom wymagający od nas dość dużej aktywności. I bardzo dobrze, bo dzięki temu zyskujemy nie tylko pieniądze, ale też wiedzę i doświadczenie, a to jest bezcenne w drodze do osiągania naszych długoterminowych celów finansowych.

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję