Kluczowe decyzje inwestycyjne - film

Poziom

Michał Janik, Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Vienna Life, opowiada o kluczowych decyzjach inwestycyjnych.

https://youtu.be/3G7XfSwNLpc

Kluczowe decyzje inwestycyjne

Samodzielne inwestowanie obarczone jest kilkoma trudnościami, z których nie wszyscy zdają sobie sprawę. Problem pierwszy to decyzja o alokacji. Decyzja o alokacji jest to decyzja o wyborze rynku, na który skierowane zostaną środki z portfela, przykładowo: to decyzja czy środki będą inwestowane na amerykańskim rynku akcji małych spółek czy na polski rynek obligacji skarbowych czy na przykład na  rynku złota i to ta decyzja jest decyzją kluczową dla ostatecznego wyniku inwestycyjnego portfela, cała reszta to kosmetyka. W polskich warunkach fundusze inwestycyjne dostępne dla klienta detalicznego są funduszami zazwyczaj typu otwartego, benchmarkowymi. Reprezentują jakąś klasę aktywów i odzwierciedlają zachowanie danego rynku. Zarządzający funduszem benchmarkowym może być trochę lepszy lub trochę gorszy od swoich kolegów, natomiast nie zmieni zachowania rynku. W momencie, gdy rynek rośnie, te fundusze przyniosą zysk, natomiast gdy rynek zachowuje się źle, większość jak nie wszystkie będą zachowywać się słabo i krótko mówiąc przyniosą straty. Dlaczego decyzji o alokacji nie powinien podejmować klient? Dlatego, że to właśnie jest najtrudniejsza decyzja, to jest decyzja wymagająca znajomości rynku, doświadczenia, sporego przygotowania teoretycznego i jest to decyzja niestety bardzo trudna. Gros inwestycji podejmowanych przez klientów detalicznych jest podejmowanych na bazie analizy wyników historycznych, czyli w skrócie: dany fundusz miał dobre wyniki w przeszłości, chciałbym go mieć w portfelu. Niestety nie jest to takie proste. Podjęcie decyzji inwestycyjnej wymaga analizy tego, co będzie, a nie tego, co było. Trzecia trudność to umiejętność ucinania strat. Zamknięcie nietrafionej inwestycji wymaga silnego charakteru, rzadko która osoba bez przygotowania takie umiejętności posiada. Odpowiedzią na te i wiele innych problemów jest inPlus, czyli serwis stworzony przez Vienna Life w celu prowadzenia klientów przez inwestycje na rynku kapitałowym bez podejmowania nadmiernego ryzyka, za to z jasno określonymi celami. 

 

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję