Kod SWIFT – czyli bezproblemowe przelewy zagraniczne

Poziom

Jedziesz za granicę i chcesz opłacić hotel? A może często robisz zakupy przez internet? Przyda Ci się znajomość kodu SWIFT.

Jedziesz za granicę i chcesz opłacić hotel? A może często robisz zakupy przez internet? Realizacja międzynarodowych transakcji może potrwać nawet kilka dni. Aby usprawnić całą procedurę, należy dbać o poprawność wprowadzonych danych. Przyda Ci się więc znajomość kodu SWIFT. Co to takiego?

SWIFT bez tajemnic

Z angielskiego Society for Worldwide Interbank Financial Telcomunnication, czyli Stowarzyszenie na Rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej. Organizacja non-profit umożliwiająca wiarygodną i niezależną komunikację pomiędzy instytucjami w celu transferu środków pieniężnych. Działa w 200 krajach i obejmuje blisko 8000 podmiotów.

Kto korzysta z kodu SWIFT?

 • Banki,
 • brokerzy,
 • menadżerowie inwestycyjni,
 • podmioty infrastruktury rynkowej w obszarze: płatności, papierów wartościowych, operacji skarbowych i handlowych.

Przelewy zagraniczne

Jeśli chcesz wykonać przelew na rachunek zarejestrowany w innym kraju, musisz podać następujące informacje:

 • dane osobowe odbiorcy przelewu,
 • nr konta bankowego odbiorcy w formacie IBAN,
 • kod BIC (SWIFT) banku odbiorcy,
 • tytuł przelewu,
 • kwotę w danej walucie.

A teraz kilka słów wyjaśnienia.
IBAN, z ang. International Bank Account Number to Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego. Tworzy się go poprzez dodanie do standardowego numeru rachunku dwóch dużych liter identyfikujących dany kraj. W przypadku, gdy ktoś z zagranicy chce Ci wysłać przelew, musi do Twojego numeru konta dodać na początku PL.

Kod BIC, potocznie nazywany w Polsce kodem SWIFT. Międzynarodowy unikatowy kod alfanumeryczny zawierający 8 znaków. Czasem zdarzają się kody 11-znakowe, w którym trzy ostatnie znaki służą do identyfikacji konkretnego oddziału. Na SWIFT składają się:

 • unikalny identyfikator instytucji (4 znaki),
 • kod kraju wg normy ISO 3166-1 (2 znaki),
 • kod lokalizacji (2 znaki).

Kod ten służy do identyfikacji banków lub innych podmiotów będących uczestnikami systemu SWIFT. Usprawnia i automatyzuje transakcje finansowe. Jest niezbędny podczas wykonywania przelewów pomiędzy dwoma różnymi krajami.

Przelew SWIFT dokonywany jest w obcej walucie, a jego realizacja odbywa się w trzech wersjach:

 • Spot – najtańsza operacja, środki wysyłane są w ciągu 3 dni.
 • Tomnext – transfer środków odbywa się w ciągu jednego dnia od zlecenia operacji.
 • Overnight – najdroższy typ przelewu. Jeśli wyślesz go do godziny 13, pojawi się u odbiorcy jeszcze tego samego dnia. Wybierany w przypadku, gdy odbiorcy i nadawcy bardzo zależy na czasie.

Jeśli podczas wykonywania transakcji wpiszesz kod SWIFT, unikniesz dodatkowych kosztów, które zostaną Ci naliczone w przypadku jego braku i konieczności wprowadzenia go ręcznie przez operatora banku.

Przelewy zagraniczne nie zawsze będą dla Ciebie najbardziej opłacalną opcją. Kiedy robisz je raz na jakiś czas, nie obciążają Twojego konta. Jeśli jednak Twoje dzieci studiują w innym kraju, a Ty wysyłasz im środki nawet kilka razy w miesiącu, lepiej pomyśl o założeniu konta walutowego.

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję