Komentarz rynkowy Vienna Life – lipiec 2017

Poziom

Miniony miesiąc przyniósł huśtawkę nastrojów na rynkach akcji.

Miniony miesiąc przyniósł huśtawkę nastrojów na rynkach akcji. W pierwszych tygodniach czerwca w zasadzie na wszystkich rynkach panowały wzrosty cen, jednak pod koniec miesiąca w Europie Zachodniej miała miejsce wyraźna korekta. Tylko w ostatnim tygodniu czerwca indeks niemieckiej giełdy (DAX) stracił ponad 3%, giełdy francuskiej (CAC) blisko 3%. Po serii silnych zwyżek nawet drobny pretekst może stać się czynnikiem, wywołującym chęć realizacji zysków i spadki na giełdzie.

Portfele odczuły ostatni spadek giełdy niemieckiej, kończąc miesiąc zamiast na wyraźnych plusach notowanych jeszcze w połowie czerwca, na bliskim zera minusie (stan na 6 lipca). Pomimo, iż gospodarka naszego zachodniego sąsiada cały czas dynamicznie się rozwija, najwyraźniej nadszedł czas na ochłodzenie nastrojów i przerwę we wzrostach.

Równolegle, dobre wyniki notują fundusze akcji polskich – kategoria ta zyskała przeciętnie kilkanaście procent w I półroczu 2017 roku. Obserwujemy ten wzrost i korzystamy z niego jedynie częściowo. Nie jesteśmy skłonni do budowy wysokiej alokacji portfeli w ryzykowne, zmienne aktywa. Nie jest naszym celem szybki wzrost w kilka miesięcy, ale stabilny dochód niezależnie od warunków rynkowych, przy jednoczesnym minimalizowaniu wahań wartości portfela.

Czerwcowa silna reakcja europejskich rynków akcji na pretekst do przeceny, jakim stały się spekulacje dotyczące przyszłej polityki EBC i jednoczesne rekordowe wyceny akcji w USA, sugerują przegrzanie rynków akcji, stąd też decyzja o ograniczeniu ryzyka w obu portfelach. Weszliśmy w sezon wakacyjny, będący jak na większości rynków, sezonem ogórkowym. Na polskim rynku akcji nastąpiło ożywienie w segmencie ofert pierwotnych – na rynek wchodzi m.in. właściciel operatora telefonii komórkowej Play, odciągające kapitał z rynku wtórnego. Paliwem do dalszych zwyżek cen akcji polskich mógłby stać się sygnał z zagranicy, a tego w sytuacji korekty w Niemczech na razie brakuje.

Utrzymujemy ograniczoną pozycję w funduszach akcyjnych inwestujących w Europie Zachodniej. W obu portfelach zmniejszamy zaangażowanie, pozostawiając jedynie fundusz denominowany w euro. W najbliższym okresie rezygnujemy z dobrze do tej pory zachowującego się funduszu sektorowego, koncentrując się na akcjach notowanych w Niemczech i we Francji.

W portfelu agresywnym pozostawiamy, a w bezpiecznym wprowadzamy fundusz akcji USA. Dobre dane makroekonomiczne i relatywna siła amerykańskiej giełdy skłaniają nas do koncentracji na tamtejszym rynku.

Do portfela bezpiecznego dodajemy, a w agresywnym pozostawiamy fundusz akcji polskich, inwestujący na szerokim rynku akcji. W przeciwieństwie do giełd zachodnioeuropejskich, indeks WIG dobrze przetrwał końcówkę czerwca, zyskując w ciągu miesiąca 1,5%.

Reasumując – ograniczamy ryzyko w obu portfelach, przy zachowaniu obecności na głównych rynkach akcji i akcencie położonym na silną giełdę USA.

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję