Komentarz rynkowy Vienna Life – maj 2018

Poziom

Po okresie ochrony portfela – większe otwarcie na ryzyko.

Od początku 2018 roku dominującą strategią była ochrona kapitału. Na rynkach akcji panowała huśtawka nastrojów, która dla wielu giełd oznaczała dominację spadków. W ślad za nią podążały wyniki funduszy inwestycyjnych. Wystarczy zauważyć, iż wśród polskich funduszy akcji stopy zwrotu rzędu -8% czy -10% (zanotowane zaledwie od początku bieżącego roku) nie stanowią rzadkości.

Jednakże, w ostatnim czasie obserwujemy poprawę nastrojów i ożywienie na głównych giełdach. „Nowe życie” dostały akcje niemieckie, pozostałe rynki europejskie zaczynają korzystać na osłabieniu euro wobec dolara. Do poprawy nastrojów mogło przyczynić się także gasnące zamieszanie wokół wojny celnej USA z Chinami. Dodatkowo, sezon wyników w spółkach (zwłaszcza amerykańskich) pokazał, że cały czas jest możliwa progresja rezultatów finansowych. W Europie wyniki spółek nie są tak dobre jak w USA, jednak zachodnioeuropejskim giełdom (zwłaszcza niemieckiej) pomaga wspomniane umocnienie się dolara względem euro. Oznacza to, że akcje spółek są relatywnie tańsze, a słabsze euro może powstrzymać spadek niemieckiego (europejskiego) eksportu. Z kolei polska giełda razi słabością. Widoczna jest polaryzacja rynku (ostatnio drożeją wyłącznie większe spółki, małe tanieją), nie pomagają także problemy płynnościowe jednej z największych spółek windykacyjnych.

Korzystając z pojawiającego się ożywienia oraz oczekując, iż nie jest ono krótkotrwałe, w maju otwieramy portfele szerzej na ryzyko. Konsekwentnie szukamy okazji inwestycyjnych na zagranicznych rynkach akcji oraz w sektorze technologicznym. Po długiej przerwie wracamy do akcji spółek zachodnioeuropejskich, a przede wszystkim niemieckich. Jesteśmy świadomi zagrożeń i ostatnich nienajlepszych danych makroekonomicznych, jednak widzimy szansę skorzystania z trwającego umacniania się dolara względem euro. Korzysta na tym indeks DAX, który ostatnio systematycznie rośnie.

Cały czas jesteśmy obecni na amerykańskim rynku akcji. Bardzo dobre wyniki finansowe spółek to główny powód atrakcyjności inwestowania na rynku USA. Nasza uwaga skupia się głównie na spółkach średniej wielkości, często z sektora nowych technologii.

W dalszym ciągu jesteśmy sceptycznie nastawieni do polskiego rynku akcji. Ekspozycja na ten segment odbywa się pośrednio, poprzez geograficznie zdywersyfikowany fundusz z ekspozycją na spółki technologiczne.

Mimo zwiększenia udziału ryzykownych klas aktywów, w portfelach nadal dominują klasy bezpieczne, skoncentrowane przede wszystkim na rynku pieniężnym i w niewielkim stopniu na globalnym rynku obligacji skarbowych.

Reasumując – dostrzegając ożywienie na rynkach postanawiamy otworzyć portfele na ryzyko i zwiększyć udział ryzykownych klas aktywów. Po dłuższej nieobecności wracamy na zachodnioeuropejskie rynki akcji.

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję