Komentarz rynkowy Vienna Life – marzec 2019

Poziom

Styczniowe, wyraźne wzrosty na światowych rynkach akcji uspokoiły się w lutym.

Na warszawskiej giełdzie wśród największych spółek nastąpiła lekka korekta spadkowa. Natomiast na rynkach rozwiniętych dobre nastroje utrzymują się, choć nie są już tak wyraźne, jak w pierwszych tygodniach roku - zarówno rynek amerykański, jak i indeksy w Europie Zachodniej zyskiwały na wartości, lecz dynamika zwyżek wyraźnie przygasła.

Co ciekawe, wybrane segmenty polskiego rynku akcji, inne niż grupa największych spółek, notowały w lutym i na początku marca wzrosty. Lekko osłabił się natomiast polski złoty oraz ceny obligacji. Widać zatem, że najpłynniejsze sektory polskiego rynku finansowego, jak waluta, obligacje i akcje największych spółek nieco osłabły na przełomie lutego i marca. Można to wiązać z oczekiwanymi skutkami obietnic wyborczych, ale także z odreagowaniem po wcześniejszym ich niezłym zachowaniu.

Przyzwoite wyniki indeksów akcji w lutym, przy umiarkowanych wzrostach giełd w USA czy francuskiego indeksu CAC40 nie było poparte żadną istotną przesłanką fundamentalną. W Stanach Zjednoczonych głównym paliwem do wzrostów były oczekiwania na zawarcie porozumienia na linii USA – Chiny. Widać, że obydwie strony dążą do zażegnania sporu, trudno jest jednak oczekiwać, że ewentualne zawarcie porozumienia w zasadniczy sposób zmieni sytuację amerykańskich spółek. A ta, pomimo że w dalszym ciągu nie wygląda źle, nie jest już tak imponująca jak kilka kwartałów temu. Zaskakiwać mogą natomiast tegoroczne zwyżki cen akcji europejskich spółek. Gospodarka europejska wyraźnie zwalnia od kilku kwartałów, do tego dochodzi w dalszym ciągu nierozwiązana kwestia Brexitu.

W obu portfelach od dłuższego czasu utrzymywaliśmy strukturę wyraźnie zachowawczą, co chroniło przed silnymi spadkami, takimi jak w drugiej połowie 2018. W chwili obecnej doszliśmy jednak do przekonania, iż nastał czas, aby nieco zwiększyć udział składników o podwyższonym ryzyku. W naszej ocenie w dalszym ciągu nie widać ewidentnego wykształcenia się trwałego, silnego trendu na rynkach ryzykownych aktywów (np. akcji), jednak rynek akcji amerykańskich i wybrane rynki europejskie wykazują zauważalną siłę. Odważniejsze zmiany wprowadzimy dopiero wówczas, gdy stosunek możliwych zysków do ponoszonego ryzyka ocenimy jako bardziej korzystny. Obecnie znaczącą część portfeli nadal stanowią aktywa bezpieczne, niezależne od bieżącej koniunktury giełdowej.

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję