Komentarz rynkowy Vienna Life – sierpień 2017

Poziom

W połowie wakacji bez większych zmian.

Przed miesiącem dokonaliśmy nieznacznych zmian w portfelach – zmniejszając ekspozycję na Europę Zachodnią, w zamian kładąc nieco większy akcent na rynek akcji USA oraz Polski. Decyzja o zmianie alokacji była słuszna - w ostatnim czasie obserwujemy, z jednej strony wzrosty cen akcji na giełdach w USA i Polsce, a z drugiej wyraźną zadyszkę Europy Zachodniej (Niemiec i Francji). W przypadku giełdy niemieckiej może się to wydawać o tyle zaskakujące, iż cały czas z gospodarki płyną dobre sygnały, które nie przekładają się jednak na umocnienie kursów akcji. Z pewnością giełdzie nie pomaga mocne euro, powodujące, że niemieckie akcje są po prostu drogie oraz powodujące obawy o przyszłą kondycję niemieckiego eksportu. Z kolei słabszy dolar i coraz lepsze wyniki spółek amerykańskich są naturalnym motorem do wzrostów w USA.

Nie zmieniamy oceny poziomu ryzyka, stąd stosunek bezpiecznych klas aktywów do ryzykownych nie ulega zmianie. W dalszym ciągu utrzymujemy ekspozycję na amerykański rynek akcji, uzyskiwaną w najbliższym okresie przez fundusz denominowany w PLN. Dobre wyniki spółek z USA pozwalają oczekiwać dalszych wzrostów na giełdach.

Pozostawiamy w portfelu fundusze akcji polskich, przy czym w portfelu agresywnym do funduszu szerokiego rynku dodajemy zdywersyfikowany geograficznie fundusz sektorowy. Polska giełda na tle głównych giełd europejskich zachowuje się bardzo dobrze i jak do tej pory jest odporna na wyraźne przegrzanie widoczne na rynku niemieckim, czy też francuskim.

Dość sceptycznie podchodzimy do akcji europejskich rynków rozwiniętych. Utrzymujemy niewielką ekspozycję, głównie ze względu na dobre wyniki makroekonomiczne i oczekiwanie zakończenia spadków na giełdzie we Frankfurcie i Paryżu. Akcjom europejskim nie sprzyja póki co silne euro, jednak obecna korekta nie musi być głęboka.

Podsumowując – w drugi miesiąc wakacji wchodzimy z portfelem niewiele odbiegającym od lipcowego. W najbliższym okresie możliwości wzrostów nadal upatrujemy głównie na amerykańskim i polskim rynku akcji. Główne giełdy Europy Zachodniej sygnalizują przegrzanie, choć z gospodarek cały czas płyną dobre dane, stąd utrzymanie ograniczonej ekspozycji także na giełdy zachodnioeuropejskie.

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję