Komentarz rynkowy Vienna Life – sierpień 2018

Poziom

Na rynkach akcji utrzymuje się huśtawka nastrojów, w lipcu poruszająca się wyraźnie do góry.

Na rynkach akcji utrzymuje się huśtawka nastrojów, w lipcu poruszająca się wyraźnie do góry. Czy jest to ruch trwały – tego nie jesteśmy pewni, jednak póki co na giełdach powiało optymizmem. Po serii silnie spadkowych miesięcy, warszawska giełda zanotowała w końcu wyraźne wzrosty. Na koniec czerwca notowane na GPW spółki były już ewidentnie tanie, co nie oznacza, że za jakiś czas nie mogą być jeszcze tańsze. W lipcu indeks największych spółek - WIG20, wzrósł o 7,80%. Dużo słabiej zachowały się spółki mniejsze, choć także zyskiwały na wartości. Mimo to na razie stronimy od ekspozycji na polski rynek akcji (jest ona śladowa) – portfele opieramy przede wszystkim o aktywa bezpieczne oraz w mniejszym stopniu o akcje rynków rozwiniętych - częściowo zwiększając zaangażowanie w Europie Zachodniej i jednocześnie zmniejszając obecność na bardzo już rozgrzanym rynku akcji USA.

Niemiecka giełda po bardzo słabym czerwcu także złapała oddech. Wiele wskazuje na to, iż efekt słabszego euro oraz uspokojenie sytuacji na europejskiej scenie politycznej mogą potrwać nieco dłużej, a to te czynniki w ostatnim czasie były poważnym hamulcem dla europejskiego rynku akcji.

Z kolei giełdy USA zaczęły lipiec dość dynamicznie i wydawało się, że zaliczą kolejny rekordowy, całkowicie wzrostowy miesiąc. Tymczasem słabsze wyniki finansowe i dane płynące z wiodących spółek technologicznych wywołały wyraźny strach u inwestorów i gwałtowną przecenę. Nie trwałą ona długo i wyceny ponownie powróciły w okolice szczytów, jednak nerwowość giełd USA zauważalnie wzrosła. Nie jest to dobry prognostyk, uważamy, że bezpieczniej będzie nieco obniżyć zaangażowanie na amerykańskim rynku akcji.

W sierpniu portfele otworzyliśmy nieco na ryzyko, choć w dalszym ciągu strukturę należy uznać za bardzo bezpieczną. Pewne zmiany nastąpiły w alokacji rynkowej –powróciliśmy na rynek akcji zachodnioeuropejskich. Ponadto, po długiej i zdecydowanej obecności na rynkach akcji USA i faworyzowaniu spółek technologicznych, obecnie ograniczamy udział tych aktywów w portfelu. Bardzo wysokie wyceny i rosnąca nerwowość na rynku skłaniają nas do większej ostrożności, nie wykluczamy wystąpienia większej korekty. Dlatego też szans na zarobek upatrujemy przede wszystkim na europejskim rynku akcji. Bezpieczne klasy aktywów nadal stanowią większość wartości portfela i skupione są przede wszystkim na rynku pieniężnym oraz jedynie częściowo na rynku obligacji skarbowych.

Podsumowując – portfele w dalszym ciągu zachowują bezpieczną strukturę, choć w sierpniu udział aktywów ryzykownych nieco wzrósł. Nie ścigamy się z rynkiem akcji, który, jak w przypadku giełdy warszawskiej, najpierw traci grube kilkanaście procent, by następnie w jednym miesiącu zanotować odbicie o blisko 8%. Oba portfele zamierzamy nadal prowadzić w sposób stonowany i przemyślany, wolny od niepotrzebnych wahań wyceny jednostki.

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję