Komentarz rynkowy Vienna Life – styczeń 2018

Poziom

Wahania na rynkach kapitałowych, z jakimi mieliśmy do czynienia w pierwszej połowie grudnia przeciągnęły się do końca miesiąca.

Wahania na rynkach kapitałowych, z jakimi mieliśmy do czynienia w pierwszej połowie grudnia przeciągnęły się do końca miesiąca. Akcje amerykańskie oraz polskie dość mocno zwyżkowały, w przeciwieństwie do rynku niemieckiego, który po dobrym początku grudnia, zaliczył sporą przecenę w drugiej połowie miesiąca. Wpływ na taki rozwój sytuacji niewątpliwie miało umocnienie się euro wobec dolara. Można rzec, że powtórzyła się sytuacja z połowy roku 2017, kiedy umocnieniu się europejskiej waluty towarzyszyła przecena indeksu DAX. Na początek roku otwieramy się nieco na ryzyko i przeważamy klasy ryzykowne.

Koniec roku i umocnienie się euro wobec dolara wpłynęło na spadki funduszy inwestujących na europejskim, a przede wszystkim niemieckim rynku akcji. Tym niemniej nie zmieniamy naszej ekspozycji na tym rynku, opierając się na sile niemieckiej gospodarki. Przecena, jaka towarzyszyła umocnieniu się euro traktujemy, jako czynnik, może nieco hamujący, ale w dłuższej perspektywie nieszkodliwy dla akcji niemieckich spółek. Bardziej nas niepokoi wysoka zmienność indeksu DAX, stąd też stosunkowo nieduża ekspozycja na ten rynek.

W dalszym ciągu dobrze oceniamy amerykański rynek akcji, który może nie notuje spektakularnych wzrostów, ale za to cechuje się minimalną wręcz zmiennością, co jest niezwykle istotne dla naszej polityki inwestycyjnej. Naszą ekspozycję na rynek akcji USA nieco zmodyfikowaliśmy. Do spółek o średniej kapitalizacji, specjalizujących się w nowych technologiach dołączyły także spółki z tradycyjnych gałęzi przemysłu oraz banki. Uważamy, że w przypadku sukcesu reformy podatkowej w USA spółki produkcyjne mogą być największym beneficjentem zmian.

Ostrożnie oceniamy polski rynek akcji. Przełom roku przyniósł dość mocne wzrosty, jednak cały czas aktualne są zagrożenie w postaci rosnących kosztów wynagrodzeń oraz faktyczna utrata płynności obrotu części mniejszych spółek. Nasza ekspozycja na rynek akcji odbywa się przez fundusz sektorowy, inwestujący w dobrze rokujące spółki technologiczne (w tym polskie) a także poprzez fundusz szerokiego rynku. Dlatego też uważamy, że w przypadku kapryśnego rynku rodzimego, to właśnie odpowiednia dywersyfikacja może być kluczem do zarobku.

Podsumowując – przełom roku przyniósł ożywienie na rynkach i zamierzamy z tego skorzystać. Stąd też nieco większe otwarcie na ryzyko i zwiększenie udziału ryzykownych klas aktywów w portfelu.

Może cię również zainteresować

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.

Administratorem podanych danych osobowych będzie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa („Vienna Life”).

Z Vienna Life można skontaktować się: info@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez email iodo@viennalife.pl lub pisemnie na adres Vienna Life.

Dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną .

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie w celu przesyłania newslettera elektronicznego oraz marketingu drogą elektroniczną.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Vienna Life: agentom ubezpieczeniowym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Vienna Life i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego Vienna Life.

W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Panią/Pana danych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję